Sekretesspolicy


Revised: June 28, 2024

PDF of the current version

Tidigare versioner

 

What’s new in this version

 • Updated the formatting to improve readability and ease of finding relevant information based on your relationship with Plex.
 • Enhanced the Privacy Rights section to centralize privacy preferences including the ability to opt-out of targeted advertising, set activity sharing preferences, and turn website cookies on/off.
 • Added a link to the Privacy Rights section to a new form to submit data access and deletion requests.
 • Added explanation of how non-Personal Data is used to train machine learning or artificial intelligence.
 • The details on data collected during activities on Services were shifted from the (now deprecated) Privacy Preferences page to this Policy.

 

We care about the privacy and protection of personal data. We strive to be transparent in our data collection practices while providing you with a service that you love and trust. This Privacy Policy sets forth our personal information processing policy which explains how we collect, use, and share personal data about you, and also when and how you can control what we collect and do with it. Our Privacy Policy applies to the data collected through products and services provided by Plex GmbH and its affiliates including Plex, Inc., (together, “Plex”), which include our websites, apps, and all other Plex-branded software and services (collectively, our “Services”). This Privacy Policy may be updated from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Plex.tv website. If we make any material changes to the Personal Data that we collect and/or how we use it, we will first obtain your consent before applying any of those changes. You are advised to consult this Privacy Policy regularly for any changes.

 

Your Plex Privacy Rights

You have the right to opt out of targeted advertising (*select regions only)

Plex is able to provide free-to-watch movies and shows by displaying a modest number of ads before and during playback. While it is not possible to opt out of these ads entirely, you may opt- out of Personal Data being provided to third-party advertisers.

och återvänd till den här sidan om du vill välja bort att skicka oss dessa data.

 

If this functionality is available in your region, in your Plex Account Settings, “Privacy” section, click the “Update my advertising consent settings” (or similar language) link at the bottom to be taken to a page to set your advertising preferences.

You have the right to limit what activity data is sent from your Plex Media Server

 • Crash reports. In your Plex Media Server Settings, click “General” and uncheck the box next to: “Send crash reports to Plex” to disable sending crash reports to Plex.
 • Push notifications. In your Plex Media Server Settings, click “General” and uncheck the box next to: “Push Notifications” to disable notifications to your devices which could contain information about the contents of your personal library.
 • Optional playback data and Plex Media Server/Library data.

och återvänd till den här sidan om du vill välja bort att skicka oss dessa data.

 

What Personal Data can Plex collect?

“Personal Data” is information that we collect that: may identify you as an individual; is reasonably associated with you; or is defined as such under applicable laws or regulations. The below lists reflect the data we require to complete the purposes listed later in the Policy (“Why Plex collects it”). Data listed as “optional” is not required and you provide that data (and any other data that we do not require) to us at your discretion.

 

What information does Plex collect about my activity on the Services?

Plex collects specific information about your activity on our Services and that information is linked to you.

 

When does Plex collect Personal Data?

 

Why does Plex need Personal Data?

 

Who does Plex share Personal Data with?

 

Where does Plex store Personal Data?

Plex and its authorized data processors process Personal Data primarily in the United States.

 

How does Plex protect Personal Data?

 

Does Plex collect information from children?

Plex does not knowingly collect, use, or disclose Personal Data from anyone under the age of 13. If we learn or are notified that we have collected the Personal Data of an individual under 13, we will take steps to delete that Personal Data as soon as possible. Plex parents or guardians can create managed user accounts for their children to restrict access to content based on content ratings. Learn more here.

 

Plex kan erbjuda, och du kan välja, att använda produkter eller tjänster från tredje part i samband med våra tjänster som kan innehålla länkar till eller på annat sätt samverka med webbplatser, produkter, tjänster eller annan teknik från tredje part. Dessa inkluderar onlinebetalningssystem som drivs av tredje part (t.ex. Braintree) som gör det möjligt för dig att göra säkra onlinebetalningar. De inkluderar också integrationer med kontroll- och uppspelningsmekanismer som Sonos, Amazon Alexa, IFTTT, Zapier, SmartThings, webhooks, osv. All sådan teknik från tredje part kan samla in uppgifter om dig eller använda andra tjänster eller tekniker som samlar in uppgifter om dig. All information som samlas in av dessa tekniker från tredje part styrs av integritetsrutinerna för dessa tekniker från tredje part. Plex har ingen anknytning till, kontrollerar inte och är inte ansvarigt för insamling av information genom sådan teknik från tredje part.

 

More privacy questions?

If you have questions about this Privacy Policy, please submit them on our contact page.

All data access or deletion requests should be submitted here.

 

US state-specific rights disclosures

Detta avsnitt innehåller upplysningar som krävs enligt lagarna i Kalifornien, Colorado, Connecticut, Utah och Virginia ("vissa delstater").  Om du är bosatt i någon av dessa delstater innehåller detta avsnitt av integritetspolicyn upplysningar som krävs enligt lag och förklarar rättigheter som kan vara tillgängliga för dig. Vår användning av termerna "sälja" och "dela" nedan hänvisar i allmänhet till dessa definitioner för Kalifornien.  

Personuppgifter som Plex samlar in, lämnar ut och delar. 

Tabellen nedan identifierar de kategorier av personuppgifter ("PU" i tabellen) som vi har samlat in under de senaste 12 månaderna, källan till insamlingen, vårt syfte med att samla in dem och de kategorier av tredje parter som vi har lämnat ut och/eller delat dem med. 

Kategori av PU Personliga identifierare och onlineidentifierare (t.ex. för- och efternamn, e-postadress (inklusive hashade e-postmeddelanden) eller unika onlineidentifierare)
Källa till PU Konsumenter, auktoriserade tredjepartstjänster och konton på sociala medier som du ansluter till Plex, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, annonsörer i våra tjänster
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer

 

Kategori av PU Betalning och faktureringsinformation
Källa till PU Konsumenter, innehållsleverantörer
Syften med insamling av PU Fakturering för att tillhandahålla prenumerationstjänster för Plex; Betalningar till innehållsleverantörer
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Betalningsförmedlare och tjänsteleverantörer
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Ingen

 

Kategori av PU Kommersiell information eller transaktionsinformation (t.ex. register över tjänster som köpts, erhållits eller övervägts)
Källa till PU Konsumenter, annonsörer i våra tjänster, tjänsteleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; auktoriserade tredjepartstjänster och konton på sociala medier som du ansluter till Plex, annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer

 

Kategori av PU Information om internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet (t.ex. interaktioner med en webbplats, e-post, programvara eller annons)
Källa till PU Konsumenter, annonsörer på våra tjänster, tredje parter och sociala medier som du ansluter till Plex och annonspartners, tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer

 

Kategori av PU Geolokaliseringsinformation (t.ex. postnummer)
Källa till PU Konsumenter, tjänsteleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer.

 

Kategori av PU Slutsatser som dras från ovanstående information om dina förutspådda egenskaper och preferenser
Källa till PU Konsumenter, tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Ingen

 

Kategori av PU Annan information om dig som är länkad till personuppgifterna ovan (t.ex. metadata om innehåll du tittar på, tidsstämplar för att tillåta uppspelning och data relaterade till innehåll från tredje part)
Källa till PU Konsumenter, tjänsteleverantörer, tredje parter och sociala medier som du ansluter till Plex, innehållsleverantörer och annonsörer via våra tjänster
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer.

 

Kvarhållande av personuppgifter.  . Plex kommer att kvarhålla varje kategori av personuppgifter i enlighet med gällande lagar och i den utsträckning det rimligen är nödvändigt för våra behandlingsändamål som anges i denna integritetspolicy.  

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter. Invånare i vissa delstater har rättigheter med avseende på de personuppgifter som samlas in av företag. Du kan utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag och begränsningar:

 • Rätten att bekräfta om vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Rätten att korrigera felaktigheter i de personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Rätten att få veta vilka kategorier och specifika delar av personuppgifter vi samlar in, använder, avslöjar, vilka kategorier av källor vi har samlat in dina personuppgifter från, våra syften med att samla in eller sälja dina personuppgifter, vilka kategorier av dina personuppgifter som vi har lämnat ut för affärsändamål och vilka kategorier av tredje parter som vi har delat personuppgifter med;
 • Rätten att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Rätten att välja bort (i) delning av personuppgifter för riktad reklam eller (ii) försäljning av personuppgifter. Observera att om du väljer bort vissa metoder kan det hända att vi inte kan förse dig med vissa tjänster. Dessutom säljer eller delar vi inte medvetet personuppgifter om personer under 16 år.  
 • Beroende på ditt tillstånd, rätten att få en bärbar och lätt användbar kopia av de personuppgifter vi har samlat in om dig, i den mån det är möjligt.
 • Beroende på ditt tillstånd, rätten att begränsa vår behandling av vissa "känsliga" personuppgifter (eller att återkalla samtycke till sådan behandling om du tidigare har gett det).
 • Rätten att inte bli diskriminerad för utövandet av dessa integritetsrättigheter.

To exercise any of the above rights, please visit “Your Plex Privacy Rights”.

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter för andra ändamål än vad som är tillåtet enligt CCPA.

Vi kan behöva ytterligare information för att verifiera din begäran om att utöva dina rättigheter eller förstå omfattningen av din begäran. Du behöver inte skapa ett konto hos oss för att skicka in en begäran eller få den uppfylld. Om du har ett konto kräver vi att du skickar din begäran från den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Du kan utse ett auktoriserat ombud för att göra en förfrågan å dina vägnar genom att skicka in en begäran från den e-postadress som är kopplad till ditt konto och uppge ditt ombuds användarnamn eller e-postadress på Plex. 

If you have submitted a request that you feel we have not reasonably fulfilled, you may contact us to appeal our decision by emailing us.

 

What information does Plex collect from my Plex Media Server?

Plex understands that you have personal content that you store using the Plex Media Server software (“Personal Content”).

Plex collects the following Personal Data from your Plex Media Server: email, IP address and username.

Plex does NOT share information about your Personal Content with third parties.

Plex does NOT collect:

 • Innehållstitlar för ditt personliga innehåll.
 • Filenames EXCEPT those that may be collected through optional crash reports.
 • Metadata for Personal Content (e.g., information about the specific file, cover art, subtitles, running length, etc.) EXCEPT to customize viewed content syncing to enhance your account or if you have enabled metadata matching capabilities in which case such data will be anonymously sent to us or you have integrated with a third-party control or playback mechanism that requires us to access your metadata to play the relevant content (e.g., if you use Amazon Alexa to play a particular song or movie from your Personal Content, then our Services may search your Personal Content metadata in order to find and play the song or movie requested.)
 • Data transferred through the Plex Relay Service. If you use the Plex Relay Service to connect or stream your Personal Content to another device, we will transfer the data necessary to perform the service. All such traffic is encrypted from end-to-end in a manner that makes it impossible for Plex or the Plex Relay Service to decrypt or view any data. The data transferred via the Plex Relay Service is not stored by Plex except for the temporary buffering of data required to provide you with an optimal streaming experience. You can disable the Plex Relay Service by turning off the “Enable Relay” preference in the “Network” section of your Plex Media Server Settings.

Plex samlar in:

 • Configuration data. Information about your configuration or use of our Services when you create a Plex Media Server on a local device, connect to a Plex Media Server that you or another person have configured, or download or connect to a Plex app, or interact with or use other Plex software or Service. This information may include an IP address, the number of files, and information used to secure access to our Services.
 • Activity data. Information about your activity as described in “What information does Plex collect about my activity on the Services?

 

What information does Plex either anonymize or aggregate?

Certain activity information is either anonymized or made part of an aggregated set of information. This means that it cannot be linked to you. These activities are:

 

Det bästa från Plex

Plex Pass ger dig exklusiv tillgång till coola nya funktioner och appar.

Få mer information

Det bästa från Plex

Sekretesspolicy är en premiumfunktion och kräver Plex Pass-abonnemang.

Få mer information