Sekretesspolicy

Revised: November 10, 2023

Tidigare versioner

Vi på Plex bryr oss om integritet och skydd av personuppgifter. Vi strävar efter att vara transparenta i våra datainsamlingsmetoder samtidigt som vi ger dig en tjänst som du älskar och litar på. 

Denna integritetspolicy anger vår policy för behandling av personuppgifter som förklarar hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter om dig, och även när och hur du kan kontrollera vad vi samlar in och gör med dem.

Vår integritetspolicy gäller för de data som samlas in genom produkter och tjänster som tillhandahålls av Plex GmbH och dess dotterbolag, inklusive Plex, Inc. (tillsammans "Plex"), vilket inkluderar våra webbplatser, appar och all annan programvara och tjänster från Plex (gemensamt våra "tjänster").

Ladda ned en PDF-version här.

A. Vilka personuppgifter kan Plex samla in?

"Personuppgifter" är information som vi samlar in som: kan identifiera dig som individ; rimligen är associerad med dig; eller definieras som sådan enligt tillämpliga lagar eller förordningar.

 • Namn 
 • Adress
 • Telefon
 • E-postadress
 • Användarnamn 
 • Bild
 • Lösenord
 • Betalningsinformation
 • IP-adress (enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag)
 • Alla andra personuppgifter som du godkänner att vi samlar in eller tillhandahåller oss

Vi samlar även in annan information som inte är personuppgifter men som vi kan länka till personuppgifter om dig.

 • Användningsstatistik (vad, var, när, hur du använder våra tjänster)
 • Felsökningsinformation (loggar, metadata eller annan information om dina enheter, media och upplevelser i syfte att lösa ett problem du kan ha med programvaran eller föreslå önskade funktioner) 
 • Enhetsinformation (operativsystem, version av enheten/webbläsaren som används för att få tillgång till tjänsterna, versioner av Plex-teknikerna som används)
 • Data som du tillåter oss att samla in via programvaran Plex Media Server (mer information finns här).

Om du vill ha ytterligare information om dina val gällande dessa data kan du läsa mer under avsnittet Plex integritetsrättigheter nedan.

B. När Plex samlar in personuppgifter:

När du skapar ett Plex-konto, vi samlar in personuppgifter inklusive: e-postadress, användarnamn och lösenord, namn (valfritt), bild (valfritt) och betalningsinformation (valfritt).

När du vill genomföra en affärstransaktion med oss, vi samlar in personuppgifter inklusive: namn, företagets e-postadress, företagets adress, telefonnummer.

När du ansluter ditt Plex-konto till en extern tjänst (t.ex. ett socialt nätverk) vi samlar in personuppgifter inklusive: namn, e-postadress, offentlig profil, andra uppgifter som du har godkänt att tjänsten tillhandahåller.

När du söker jobb på Plex, vi samlar in personuppgifter inklusive: Namn, telefonnummer, e-postadress, annan information som du anger i ditt CV.

När du använder våra tjänster, vi samlar in personuppgifter inklusive: IP-adress (enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag), användningsstatistik (enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag), felsökningsinformation, enhetsinformation.

När du kontaktar oss, vi samlar in personuppgifter inklusive: Namn, e-postadress, användarnamn, annan information som du inkluderar i din begäran.

Plex samlar in begränsade personuppgifter från Plex Media Server. För mer information, se "Vilken information samlar Plex in från min Plex Media Server?".

C. Var lagrar Plex dem?

Plex och dess auktoriserade personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter i USA. Plex vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som överförs internationellt skyddas i enlighet med gällande lagar, bland annat genom att använda Standardavtalsklausuler och andra tillämpliga överföringsmekanismer för dataöverföringar av personuppgifter från EU/Storbritannien/Schweiz till personuppgiftsbiträden i USA. 

D. Varför Plex samlar in dem:

 • För att tillhandahålla tjänsterna
 • För att förbättra och utöka tjänsterna
 • Produktutveckling
 • För att svara på dina förfrågningar
 • För att behandla din jobbansökan
 • För att kommunicera med dig om Plex (i enlighet med gällande lag)
 • För att anpassa marknadsföring, reklam, rekommendationer och annat innehåll och andra upplevelser som levereras eller erbjuds dig via tjänsterna (enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag)
 • För att möjliggöra din betalning av de produkter och tjänster vi säljer

E. Vem Plex delar dem med:

Plex kan dela personuppgifter på följande sätt:

 1. Med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla tjänsterna. Dessa inkluderar betalningsförmedlare, företags- och analysleverantörer, innehållsleverantörer, marknadsförare och molntjänstleverantörer. Alla dessa tredje parter är enligt avtal skyldiga att endast använda dina personuppgifter för det specifika ändamålet att tillhandahålla de tjänster som begärs av dem.
 2. Om utlämnandet av uppgifter är skäligen nödvändigt för att (a) uppfylla en tillämplig lag, förordning, juridisk process eller giltig myndighetsbegäran; eller (b) skydda eller försvara Plex, allmänhetens eller någon annan persons säkerhet, rättigheter eller egendom.
 3. I samband med en fusion, ett förvärv, en konkurs, en upplösning, en omorganisation eller liknande transaktion eller annat förfarande som involverar Plex och som inkluderar eller kräver överföring av personuppgifter.
 4. Om dina personuppgifter antingen anonymiseras eller görs till en del av en aggregerad uppsättning information där sådana uppgifter inte längre betraktas som personuppgifter (t.ex. användningsstatistik och visningstrender).
 5. Med tredje part för att förbättra och leverera reklam till dig för vår räkning och för andras räkning, inklusive med användning av hashade e-postmeddelanden, i enlighet med gällande lag.
 6. Om du begär eller samtycker till att vi avslöjar, delar eller säljer dina personuppgifter till en tredje part enligt vad som krävs enligt lag eller som anges vid tidpunkten för insamlingen.

F. Så här skyddar Plex dem:

Plex Media Server software. Plex tillhandahåller offentligt betrodda TLS-certifikat för end-to-end-krypterade anslutningar mellan våra servrar, tjänster och klientapplikationer. För mer information, vänligen läs vår supportartikel på ämnet.

Dina personuppgifter. Vi har kommersiellt rimliga fysiska, elektroniska och organisatoriska förfaranden för att skydda och säkra dina personuppgifter. Vi lagrar inte några av dina betalnings- eller kreditkortsuppgifter på våra servrar. Som förklaras nedan lagras dessa data av en tredje part som tillhandahåller betalningstjänster för Plex. 

G. Hur länge sparar Plex mina uppgifter?

Plex behåller personuppgifterna i ditt Plex-konto så länge du har det kontot. Specifikt raderar vi data som används för loggning och felspårning efter 90 dagar och vi återställer cookies på vår webbplats efter 14 dagar. Vi raderar även personuppgifter på ditt Plex-konto inom 30 dagar efter att ditt konto har raderats. Vi kan behålla viss användningsstatistik (inklusive IP-adresser) så länge vi har ett affärssyfte att förbättra Plex tjänster, men denna statistik är inte längre kopplad till personuppgifterna.

H. Dina integritetsrättigheter för Plex:

Oavsett var du befinner dig i världen, 

 1. Du har rätt att avsluta prenumeration på Plex e-postmeddelanden. I dina Plex-kontoinställningar klickar du på "Hantera e-post" under "Inställningar för e-postprenumeration" och väljer "Avregistrera dig från ALLA" och klickar på "Uppdatera inställningar" för att avsluta prenumerationen på våra e-postmeddelanden. Alternativt, från vilket Plex-reklammeddelande som helst, klicka på länken "Avsluta prenumeration" och följ stegen i föregående mening. Observera att du inte kan välja bort att ta emot all kommunikation från Plex, inklusive administrativa meddelanden, servicemeddelanden och meddelanden gällande villkoren för ditt konto.
 2. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som Plex har samlat in. Efter att ha verifierat din identitet kommer Plex att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är kopplade till ditt konto. Klicka här för att skicka e-post till vårt dataskyddsteam (inkludera information om vad du begär i e-postmeddelandet).
 3. Du har rätt att begära att Plex raderar de personuppgifter som Plex har samlat in. Efter att ha verifierat din identitet kommer Plex att radera personuppgifter som är kopplade till ditt konto, med undantag av att vi kan behålla arkiverade kopior i enlighet med vad som krävs enligt lag. Tänk på att det här alternativet kommer att resultera i att ditt Plex-konto raderas. Klicka här för att skicka e-post till vårt dataskyddsteam (inkludera information om vad du begär i e-postmeddelandet).

I. Samlar Plex in uppgifter om barn?

Plex samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personuppgifter från någon under 14 år. Om vi får reda på eller får ett meddelande om att vi har samlat in personuppgifter om en person under 14 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera dessa personuppgifter så snart som möjligt. Föräldrar eller vårdnadshavare kan skapa hanterade användarkonton för sina barn på Plex för att begränsa åtkomsten till innehåll baserat på innehållsklassificeringar. Läs mer här.

J. Har du frågor om externa länkar och tjänster?

Plex kan erbjuda, och du kan välja, att använda produkter eller tjänster från tredje part i samband med våra tjänster som kan innehålla länkar till eller på annat sätt samverka med webbplatser, produkter, tjänster eller annan teknik från tredje part. Dessa inkluderar onlinebetalningssystem som drivs av tredje part (t.ex. Braintree) som gör det möjligt för dig att göra säkra onlinebetalningar. De inkluderar också integrationer med kontroll- och uppspelningsmekanismer som Sonos, Amazon Alexa, IFTTT, Zapier, SmartThings, webhooks, osv. All sådan teknik från tredje part kan samla in uppgifter om dig eller använda andra tjänster eller tekniker som samlar in uppgifter om dig. All information som samlas in av dessa tekniker från tredje part styrs av integritetsrutinerna för dessa tekniker från tredje part. Plex har ingen anknytning till, kontrollerar inte och är inte ansvarigt för insamling av information genom sådan teknik från tredje part.

K. Har du fler frågor om integritet?

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du skicka dem på vår kontaktsida eller mejla till oss.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på webbplatsen Plex.tv. Om vi gör några väsentliga ändringar av de personuppgifter som vi samlar in och/eller hur vi använder dem, kommer vi först att inhämta ditt samtycke innan vi tillämpar någon av dessa ändringar på dina personuppgifter som samlats in före den ändringen. Du rekommenderas att konsultera denna integritetspolicy regelbundet för att läsa om eventuella ändringar.

Alla begäranden om dataåtkomst eller radering ska skickas här.

L. Upplysningar om rättigheter som är specifika för USA:s delstater:

Detta avsnitt innehåller upplysningar som krävs enligt lagarna i Kalifornien, Colorado, Connecticut, Utah och Virginia ("vissa delstater").  Om du är bosatt i någon av dessa delstater innehåller detta avsnitt av integritetspolicyn upplysningar som krävs enligt lag och förklarar rättigheter som kan vara tillgängliga för dig. Vår användning av termerna "sälja" och "dela" nedan hänvisar i allmänhet till dessa definitioner för Kalifornien.  

Personuppgifter som Plex samlar in, lämnar ut och delar. 

Tabellen nedan identifierar de kategorier av personuppgifter ("PU" i tabellen) som vi har samlat in under de senaste 12 månaderna, källan till insamlingen, vårt syfte med att samla in dem och de kategorier av tredje parter som vi har lämnat ut och/eller delat dem med. 

Kategori av PU Personliga identifierare och onlineidentifierare (t.ex. för- och efternamn, e-postadress (inklusive hashade e-postmeddelanden) eller unika onlineidentifierare)
Källa till PU Konsumenter, auktoriserade tredjepartstjänster och konton på sociala medier som du ansluter till Plex, tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer, annonsörer i våra tjänster
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer

 

Kategori av PU Betalning och faktureringsinformation
Källa till PU Konsumenter, innehållsleverantörer
Syften med insamling av PU Fakturering för att tillhandahålla prenumerationstjänster för Plex; Betalningar till innehållsleverantörer
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Betalningsförmedlare och tjänsteleverantörer
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Ingen

 

Kategori av PU Kommersiell information eller transaktionsinformation (t.ex. register över tjänster som köpts, erhållits eller övervägts)
Källa till PU Konsumenter, annonsörer i våra tjänster, tjänsteleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; auktoriserade tredjepartstjänster och konton på sociala medier som du ansluter till Plex, annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer

 

Kategori av PU Information om internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet (t.ex. interaktioner med en webbplats, e-post, programvara eller annons)
Källa till PU Konsumenter, annonsörer på våra tjänster, tredje parter och sociala medier som du ansluter till Plex och annonspartners, tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer

 

Kategori av PU Geolokaliseringsinformation (t.ex. postnummer)
Källa till PU Konsumenter, tjänsteleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer.

 

Kategori av PU Slutsatser som dras från ovanstående information om dina förutspådda egenskaper och preferenser
Källa till PU Konsumenter, tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Ingen

 

Kategori av PU Annan information om dig som är länkad till personuppgifterna ovan (t.ex. metadata om innehåll du tittar på, tidsstämplar för att tillåta uppspelning och data relaterade till innehåll från tredje part)
Källa till PU Konsumenter, tjänsteleverantörer, tredje parter och sociala medier som du ansluter till Plex, innehållsleverantörer och annonsörer via våra tjänster
Syften med insamling av PU Revision relaterad till vår interaktion med dig; Efterlevnad av lagstiftning; Tillhandahålla riktad reklam i våra tjänster; Innehållsleverans och rekommendationer; Upptäcka och skydda mot säkerhetsincidenter, bedrägerier och olaglig aktivitet; Felsökning; Utföra tjänster (för oss eller vår tjänsteleverantör) såsom kontoservice, behandling av beställningar och betalningar samt analys; Interna studier för teknikförbättringar; Intern verksamhet; Aktiviteter för att underhålla och förbättra våra tjänster; och Övrig engångsanvändning.
Kategorier av tredje parter till vilka PU lämnas ut Innehållsleverantörer; tjänsteleverantörer och försäljare; tredje parter, såsom sociala nätverk som du ansluter till Plex och annonseringspartners; leverantörer av analyser; betalningsförmedlare; och statliga myndigheter.
Kategorier av tredje parter till vilka PU delas Annonsteknikföretag och annonsörer.

 

Kvarhållande av personuppgifter.  . Plex kommer att kvarhålla varje kategori av personuppgifter i enlighet med gällande lagar och i den utsträckning det rimligen är nödvändigt för våra behandlingsändamål som anges i denna integritetspolicy.  

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter. Invånare i vissa delstater har rättigheter med avseende på de personuppgifter som samlas in av företag. Du kan utöva följande rättigheter avseende dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag och begränsningar:

 • Rätten att bekräfta om vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Rätten att korrigera felaktigheter i de personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Rätten att få veta vilka kategorier och specifika delar av personuppgifter vi samlar in, använder, avslöjar, vilka kategorier av källor vi har samlat in dina personuppgifter från, våra syften med att samla in eller sälja dina personuppgifter, vilka kategorier av dina personuppgifter som vi har lämnat ut för affärsändamål och vilka kategorier av tredje parter som vi har delat personuppgifter med;
 • Rätten att begära att vi raderar de personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Rätten att välja bort (i) delning av personuppgifter för riktad reklam eller (ii) försäljning av personuppgifter. Observera att om du väljer bort vissa metoder kan det hända att vi inte kan förse dig med vissa tjänster. Dessutom säljer eller delar vi inte medvetet personuppgifter om personer under 16 år.  
 • Beroende på ditt tillstånd, rätten att få en bärbar och lätt användbar kopia av de personuppgifter vi har samlat in om dig, i den mån det är möjligt.
 • Beroende på ditt tillstånd, rätten att begränsa vår behandling av vissa "känsliga" personuppgifter (eller att återkalla samtycke till sådan behandling om du tidigare har gett det).
 • Rätten att inte bli diskriminerad för utövandet av dessa integritetsrättigheter.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du kontakta oss genom att klicka HÄR.

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga personuppgifter för andra ändamål än vad som är tillåtet enligt CCPA.

Vi kan behöva ytterligare information för att verifiera din begäran om att utöva dina rättigheter eller förstå omfattningen av din begäran. Du behöver inte skapa ett konto hos oss för att skicka in en begäran eller få den uppfylld. Om du har ett konto kräver vi att du skickar din begäran från den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Du kan utse ett auktoriserat ombud för att göra en förfrågan å dina vägnar genom att skicka in en begäran från den e-postadress som är kopplad till ditt konto och uppge ditt ombuds användarnamn eller e-postadress på Plex. 

Om du har skickat in en begäran som du anser att vi inte rimligen har uppfyllt kan du kontakta oss för att överklaga vårt beslut genom att mejla oss.

M. Vilken information samlar Plex in från min Plex Media Server?

Plex är införstådd med att du har personligt innehåll som du lagrar med hjälp av programvaran Plex Media Server ("Personligt innehåll"). 

Plex samlar in följande personuppgifter från din Plex Media Server: e-postadress, IP-adress och användarnamn. 

Plex samlar delar information om ditt personliga innehåll med tredje part. 

Plex samlar inte in:

 • Innehållstitlar för ditt personliga innehåll.
 • Filnamn UNDANTAG de som kan samlas in under Felsökningsinformation nedan.
 • Metadata för personligt innehåll (t.ex. information om den specifika filen, omslagsbilder, undertexter, spellängd osv.) UNDANTAG för att anpassa synkronisering av visat innehåll för att förbättra ditt konto eller om du har aktiverat funktioner för matchning av metadata, i vilket fall sådana data kommer att skickas anonymt till oss eller om du har integrerat med en kontroll- eller uppspelningsmekanism från tredje part som kräver att vi får tillgång till dina metadata för att spela upp relevant innehåll (t.ex. om du använder Amazon Alexa för att spela upp en viss låt eller film från ditt personliga innehåll, kan våra tjänster söka i metadata för ditt personliga innehåll för att hitta och spela upp den begärda låten eller filmen.)  
 • Data som överförs via Plex Relay Service. Om du använder Plex Relay-tjänsten för att ansluta eller streama ditt personliga innehåll till en annan enhet kommer vi att överföra de data som krävs för att utföra tjänsten. All sådan trafik krypteras från början till slut på ett sätt som gör det omöjligt för Plex eller Plex Relay Service att dekryptera eller visa någon data. Data som överförs via Plex Relay Service lagras inte av Plex, med undantag för den tillfälliga buffring av data som krävs för att ge dig en optimal streamingupplevelse. Du kan inaktivera Plex Relay Service genom att inaktivera alternativet "Aktivera relä" i dina serverinställningar.

Plex samlar in:

 • Konfigurationsdata. Information om din konfiguration eller användning av våra tjänster när du skapar en Plex Media Server på en lokal enhet, ansluter till en Plex Media Server som du eller någon annan person har konfigurerat, eller laddar ner eller ansluter till en Plex-app, eller interagerar med eller använder annan Plex-programvara eller Plex-tjänst. Den här informationen kan inkludera en IP-adress och portnummer, namnet på en Plex Media Server och information som används för att säkra åtkomst till våra tjänster.
 • Information om program. När en begäran om information eller innehåll skickas till en Plex Media Server kan vi komma att samla in en programidentifierare som identifierar vilket program som skickade begäran. En programidentifierare identifierar en viss unik kopia av ett program. Om du till exempel laddar ned ett program från Plex, avinstallerar kopian av programmet helt och sedan laddar ned programmet igen från Plex, kommer den nya kopian av applikationen att associeras med en annan programidentifierare än den avinstallerade kopian av programmet. Observera att om du bara tar bort appen utan att avinstallera den helt kan det hända att programidentifieraren inte återställs.
 • Felsökningsinformation (loggar, kraschrapporter eller annan information om dina enheter, media och upplevelser i det enda syftet att lösa tekniska problem med programvaran). Du kan välja att inte skicka kraschrapporter i inställningarna för Plex Media Server.
 • Användningsstatistik. Information relaterad till din användning för att driva och förbättra våra tjänster, för att tillhandahålla, anpassa dina funktioner och ditt konto, kommunikation och annat innehåll som vi levererar eller erbjuder dig.

Det bästa från Plex

Plex Pass ger dig exklusiv tillgång till coola nya funktioner och appar.

Få mer information

Det bästa från Plex

Sekretesspolicy är en premiumfunktion och kräver Plex Pass-abonnemang.

Få mer information