<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;500;600;700&#038;display=optional"> Terms of Service | Plex

Tjänstevillkor

Revised January 1, 2020

VIKTIGT—LÄS FÖLJANDE TJÄNSTEVILLKOR (KALLAS HÄR FÖR "VILLKOR") INNAN ELLER NÄR DU ANVÄNDER PLEX WEBBPLATS, PROGRAMVARA FRÅN PLEX, MOBILA APPLIKATIONER ELLER WEBBAPPLIKATIONER, ELLER ANDRA RELATERADE PLEX-TJÄNSTER (kallas här med ett samlingsnamn för "Plex-lösningen"). Plex GmbH ("Plex") ÄR VILLIGT ATT LICENSIERA OCH TILLÅTA ANVÄNDNING AV PLEX-LÖSNINGEN FÖRBEHÅLLET ATT DESSA VILLKOR FÖLJS UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT KOMMA ÅT PLEX-LÖSNINGEN ACCEPTERAR DU OCH GODKÄNNER DESSA VILLKOR. ANVÄND INTE PLEX-LÖSNINGEN OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR.

 1. LICENS.
  1. 1.1. Översikt för Plex-lösningen. Klicka härför mer information rörande Plex-lösningen vi tillhandahåller för närvarande. Plex-lösningen tillhandahålls i enlighet med dessa villkor till individuella personer (och inte juridiska enheter) som bor i de länder eller regioner där Plex gör sina produkter och tjänster tillgängliga.
  2. 1.2. General Plex Solution Grant. The Plex Solution is made available by Plex, and this TOS provides to you (identified herein as “you” or a “user” or with “your” (as further described below)) a personal (non-commercial), revocable, limited, non-exclusive, nontransferable, and non-sublicensable license to access and use the Plex Solution (by you and your Authorized Users (as defined below)) conditioned on your continued compliance with this TOS. You may print and download Plex materials and information from the Plex Solution solely for your personal use, provided that all hard copies contain all copyright and other applicable notices contained in (or that are required to be displayed with) such materials and information and that you (or your Authorized User(s)) do not further distribute or disclose such materials and information. The content layout, formatting, and features (or functionality) of and online or remote access processes for the Plex Solution shall be as made available by Plex in its sole discretion. You also acknowledge and agree to the following: (i) Plex has the right to control and direct the means, manner, and method by which the Plex Solution is provided; (ii) Plex may, from time to time, engage independent contractors, consultants, or subcontractors to aid Plex in providing the Plex Solution or use thereof; and (iii) Plex has the right to provide the Plex Solution to others.
  3. 1.3. Nedladdning(ar) av PMS-programvara. Plex kan komma att göra nedladdningsbar programvara eller mobila applikationer tillgängliga via Plex-lösningen eller till del av själva Plex-lösningen för användning i anslutning till din personliga mediehantering ("PMS-programvara"). Rätten att använda PMS-programvaran tilldelas som del av användarlicensen (ovan) att använda Plex-lösningen i enlighet med dessa villkor och förbehållet följande ytterligare krav. Du får endast använda PMS-programvaran på enheter eller hårdvara som du äger eller kontrollerar och som del av din användning av Plex-lösningen eller övriga Plex-tjänster. Du uppmärksammar härmed att PMS-programvaran kan inkludera eller tillåta integrering med vissa exekverbara moduler från tredje parter, som i sin tur kan vara förbehållna ytterligare licensvillkor. Klicka härför mer information rörande sådana moduler, men så länge inget annat nämns, gäller att i alla referenser till Plex-lösningen härvidlag inbegrips även PMS-programvaran och alla andra integrerade exekverbara moduler från tredje parter som du använder.
  4. 1.4. Content Available Through the Plex Solution. In connection with the foregoing grant to use the Plex Solution, the Plex Solution allows you to view or otherwise access original Plex or third party Content. “Content” includes, but is not limited to, text, graphics, photos, sounds, audio, and videos in the form of, by way of example and not limitation, news reports, podcasts, videos, and music. The availability of such Content may change and not all Content is available in all formats. Use of the Content is subject to the license grant for the Plex Solution, but in addition, shall remain non-transferable and may be subject to additional license grant terms set by the respective third party licensor(s). Third-party Content displayed or accessible through the Plex Solution is protected by copyright and other intellectual property law and belongs to the respective owner(s) or licensor(s). This TOS does not grant you the right to copy (further), distribute, prepare derivative works, publicly display, or otherwise use any Content. You are expressly prohibited from engaging in or facilitating the unauthorized sharing or distribution of Content.
  5. 1.5.Uppdateringar till Plex-lösningenPlex kan, men har ingen skyldighet att uppdatera Plex-lösningen med uppdateringar, uppgraderingar, förbättringar, tillägg, nya eller inkrementella funktioner eller typer av funktionalitet som levereras till allmänheten genom Plex-lösningen (vilket Plex då väljer att göra efter eget gottfinnande), eller modifikationer som görs som ett led i eventuell produktsupport eller andra supportrelaterade respektive underhållsorienterade tjänster som Plex tillhandahåller antingen som del av eller i anslutning till Plex-lösningen (samlingsnamn, "uppdateringar till Plex-lösningen"). I vissa lägen kan du behöva samtycka till eller godkänna användning och implementering av någon applicerbar uppdatering av Plex-lösningen på tidsriktigt sätt, inklusive, utan begränsning, som ett sätt att skydda Plex-lösningen från otillåten användning, otillåtet innehåll eller otillåtna data. Om du nekar att genomföra en uppdatering av Plex-lösningen kan det resultera i att du inte kan använda eller komma åt (antingen vissa delar av eller hela) Plex-lösningen, och Plex kommer då inte att bära vare sig ansvar eller skyldighet att erbjuda fortsatt användning. Så länge inget annat nämns gäller alla referenser till Plex-lösningen även uppdateringar till Plex-lösningen.
  6. 1.6.Support. Dessa villkor berättigar dig inte till någon support eller installationstjänst (samlingsnamn, "Support"). Vilken support som än tillhandahålls av Plex, enligt eget gottfinnande, är förbehållen separata regler och villkor med Plex.
  7. 1.7. Authorized User(s). Subject to any third party license restrictions for applicable Content, you may enable members of your immediate family and for whom you will be responsible (each, an “Authorized User(s)”) to access and use the Plex Solution so long as all such use remains in compliance with this TOS. Nevertheless, you acknowledge and agree that you shall be responsible for monitoring your own and your Authorized User(s)’s use of the Plex Solution and for maintaining compliance with this TOS and any third party license restrictions for applicable Content. Any breach of this TOS by an Authorized User(s) shall constitute a breach by you. Unless otherwise indicated, references to “you” or “your” throughout this TOS therefore mean you, your Authorized User(s), and the person or entity named on your account with Plex.
 2. RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDARLICENS . Dessa villkor utgör endast en användarlicens och inte en tilldelning eller försäljning. Plex överlåter varken ägarskap, fordring till intellektuell egendom eller rätt till eller inom Plex-lösningen till dig eller någon annan. Vidare reserverar sig Plex alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas genom dessa villkor. Följaktligen får du inte modifiera, översätta, dekompilera, skapa härledda verk av, kopiera, distribuera, demontera, sända, överföra, publicera, ta bort eller ändra några proprietära notiser eller beteckningar, licensiera, underlicensiera (annat än till auktoriserade användare), överlåta, sälja, spegla, rama in, exploatera, hyra ut, privatbeteckna, tilldela säkerhetsintresse i, eller på annat sätt använda Plex-lösningen på något annat sätt än de som uttryckligen tillåts härvidlag (eller av Plex). Framförallt, och detta gäller utan någon begränsning utifrån det föregående, finns det ingen rätt att distribuera PMS-programvaran vidare till allmänheten eller i en utsträckning som överskrider den begränsade licensen (beskriven ovan). Därutöver ger dessa villkor ingen rätt att modifiera PMS-programvaran, ej heller att tilldela rätt till eller licens till respektive för några exekverbara moduler för tredje parter eller tillgängligt innehåll utöver den begränsade och uttryckliga licens som tilldelas härvidlag.
 3. INTERAGERANDE PROGRAMVARA. "Interagerande programvara" syftar på vilken programvara du än kommer över eller tillhandahåller som används för att komma åt eller anropa någon PMS-programvara som Plex tillhandahåller inom Plex-lösningen. Detta inkluderar bland annat insticksverktyg för kanaler, metadata-agenter, samt klientapplikationer som antingen direkt eller indirekt kommunicerar med Plex-lösningen. Du bär fullständigt ansvar för all interagerande programvara, inklusive vilken datainsamling som än genomförs eller sker via den interagerande programvaran. Plex uppmuntrar implementering och efterlevnad av i princip samma förfaranden för datainsamling och dataanvändning som de som beskrivs i Plex sekretesspolicy (framgår nedan). Genom att på egen hand eller tillsammans med andra tillgängliggöra någon interagerande programvara, tilldelar du härmed Plex världsomspännande, icke-exklusiv, royaltybefriad rätt och licens att använda (inklusive att testa, erbjuda webbhotell för samt länka till), kopiera, offentligt framföra, offentligt visa (inklusive skärmdumpar), reproducera i ytterligare exemplar för distribution, marknadsföra eller saluföra (som del av Plex-lösningen eller andra Plex-tjänster), samt distribuera exemplaren av all eventuell interagerande programvara (eller namnet knutet till den). I anslutning därvid godkänner du härmed att du ska tillhandahålla/eller länka till) ett sekretessmeddelande som sammanfattar förfaranden i linje med nedan beskrivna sekretesspolicy för Plex, samt inkludera följande upphovsrättsmeddelande i källkoden för den interagerande programvaran: Copyright © <year> <copyright holders>. All datainsamling av Plex kommer att ske i enlighet med Plex sekretesspolicy (beskriven nedan). Förbehållet att Plex inkluderar detta meddelande (om det först tilldelades från dig till Plex), ger du tillstånd och auktorisering till Plex att å dina vägnar, om så krävs, tilldela licens, kostnadsfritt, till vilken person som än införskaffar ett exemplar av den interagerande programvaran och anknuten dokumentation från Plex, och att handla med den interagerande programvaran utan restriktioner, inklusive obegränsade rättigheter att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av den interagerande programvaran, och att tillåta personer försedda med den interagerande programvaran att göra detsamma. Du försäkrar och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter att ge ovan nämnda tillstånd, och du godkänner vidare att du kommer att använda och integrera den interagerande programvaran i linje med acceptabel användning av Plex-lösningen utifrån dessa villkor. Du kan meddela oss (klicka i så fall här) om du inte vill att Plex ska använda den interagerande programvaran som du skapat och äger. Ett sådant meddelande måste inkludera all information och alla redogörelser som efterfrågats (av Plex). Vid korrekt utförd begäran kommer Plex att lyda kravet i fråga och upphöra i sin användning av den interagerande programvaran, men måste ges en övergångsperiod på minst trettio (30) dagar efter begäran mottagits för att fullständigt uppfylla kravet. Plex ska dock ej bära någon skyldighet att bekräfta borttagande eller upphörande av den interagerande programvaran för dig eller andra (inklusive auktoriserade användare) som ligger utanför företagets kontroll.
 4. GENERAL USER OBLIGATIONS. You represent that you are at least eighteen (18) years of age (or the legal age of majority, whichever is greater) and will, at all times, provide true, accurate, current, and complete information when submitting information or materials on or through the Plex Solution, including, without limitation, when you provide information via a Plex Solution registration, account, or submission form. You are responsible for completing any registration(s) or account requirements for access to applicable third party Content available through the Plex Solution. Individuals under the age of eighteen (18) (or the applicable age of majority) may utilize the Plex Solution only with the involvement and acceptance of (this TOS by) a parent or legal guardian and then solely as an Authorized User under a parent or legal guardian’s account. You further represent that you (or the person agreeing to, accepting, or acting under this TOS) are authorized to act on behalf of the person or entity named on the account with Plex. In addition, you agree to abide by all applicable local, state, national, and international laws and regulations with respect to your use of the Plex Solution. In particular, you may not take any action that will infringe on the intellectual property rights of Plex or any other third party. You acknowledge that unauthorized use of copyrighted content of others may subject you to civil and criminal penalties, including possible monetary damages, for copyright infringement. You also acknowledge and agree that use of the Internet and the Plex Solution is solely at your own risk. You further understand that by using the Plex Solution you may encounter content that you may find offensive, indecent, or objectionable. You assume all responsibility for obtaining and paying for all licenses and costs for third-party software and hardware necessary for access to the Plex Solution, and for maintaining and backing-up your content and data.
 5. ANVÄNDARINNEHÅLL OCH ACCEPTABEL ANVÄNDNING. Plex-lösningen ger dig tillgång till innehåll, data, kommunikation och andra interaktiva funktioner och typer av funktionalitet (där information eller innehåll som laddas upp, laddas ned, delas eller utbyts sammantaget kallas "användarinnehåll"). Distribution av användarinnehåll kan vara förbehållen tredjepartsrättigheter. Du godkänner att du inte genom att använda Plex-lösningen kommer att ladda upp, lägga fram, visa eller överföra något av följande:
  • något som förtalar, trakasserar, hotar, överträder eller på annat sätt bryter mot eller gör intrång på andras rättigheter (inklusive, utan begränsning, patent, upphovsrätt, eller varumärke);
  • något som kan skada, minska, eller försämra Plex och dess tjänsters goodwill och rykte;
  • något som inbegriper att man utger sig för att vara någon annan person eller juridisk enhet;
  • något som utgör viral eller skadlig kod eller programvara, eller virala/skadliga filer;
  • något som utgör skräppost, spam, eller otillåten reklam; eller
  • något olagligt innehåll.

  Plex reserverar sig rätten att etablera ytterligare förfaranden, parametrar och begränsningar, helt enligt eget gottfinnande, rörande visning och tillgänglighet av allt användarinnehåll. Vidare ska Plex inte ha någon skyldighet att inkorporera eller använda något användarinnehåll som inte motsvarar eller uppfyller Plex tekniska eller användningsmässiga förfaranden, parametrar och begränsningar.

 6. TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA ANVÄNDARINNEHÅLL. Du behåller all äganderätt till allt användarinnehåll du gör tillgängligt för Plex och/eller Plex-lösningen. Dock gäller att när du än skickar in eller tillgängliggör något användarinnehåll, ger du automatiskt härmed Plex en royaltybefriad, överlåtbar, underlicensierbar och icke-exklusiv rätt och licens att använda sig av eller agera med sådant användarinnehåll i syfte att främja och på annat sätt knytas till driften av Plex-lösningen. Du uppmärksammar specifikt att Plex-lösningen underlättar spridning av användarinnehållet, och som del av ovan nämnda tillstånd, ger du vilken användare du än delar innehåll med icke-exklusiv licens att komma åt och använda användarinnehållet via Plex-lösningen på sådant sätt som möjliggörs genom Plex-lösningens funktionalitet. Du försäkrar att du har alla nödvändiga rättigheter att ge ovan nämnda tillstånd och att i övrigt göra användarinnehåll tillgängligt för Plex och för (och via) Plex-lösningen.
 7. INGEN FÖRHANDSVISNING AV ANVÄNDARINNEHÅLL; BORTTAGANDE . Plex bär inte ansvar för förhandsvisning eller redigering av användarinnehåll, supportforumsinlägg eller övriga meddelanden från dig eller någon annan användare, och uppmuntrar alla sina användare att utöva rimligt omdöme och försiktighet i utvärdering eller granskning av sådant innehåll eller sådana meddelanden. Vidare gäller att Plex varken stödjer, motsätter sig eller redigerar någon åsikt eller information framlagd av dig eller någon annan användare (utom då detta separat och explicit har uttryckts av Plex) och varken försäkrar eller ger sitt stöd till graden av korrekthet, integritet, kvalitet, godtagbarhet, fullständighet, tidsenlighet, laglighet, lämplighet eller pålitlighet som återfinns i ditt eller andra användares användarinnehåll eller de meddelanden som du eller andra användare visar, laddar upp eller distribuerar. Du uppmärksammar även att Plex inte har någon kontroll över vilken utsträckning idéer, innehåll eller information kan användas av någon annan part eller person när materialet väl har lagts upp, delats eller visats. Oavsett reserverar sig Plex rätten att vidta alla åtgärder inom dess kontroll rörande användarinnehåll (eller delar därav), supportforum-inlägg, eller övriga meddelanden som Plex rimligen anser vara nödvändiga för att: (i) tillgodose applicerbara lagar, regelverk, rättsprocesser eller statliga krav; (ii) upprätthålla dessa villkor, inklusive utredning av potentiella villkorsbrott; (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt bemöta tekniska, säkerhetsrelaterade och bedrägerirelaterade problem; (iv) svara på användares begäran om support; (v) skydda Plex, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom och säkerhet; eller (vi) bemöta vilken handling eller underlåtenhet än Plex i god tro anser utgöra brott mot dessa villkor och som är, eller eventuellt är, olagligt, eller skadligt mot Plex, dess tjänster eller dess goodwill.
 8. KONTO. Du kan komma att behöva tillhandahålla viss personlig information som behövs för att kunna skapa ett konto hos Plex. Du kan komma att behöva skapa inloggningsuppgifter, såsom användarnamn och lösenord, eller då och då följa andra särskilda åtkomstkrav som Plex bestämmer enligt eget gottfinnande. Du bär enskilt ansvar för den aktivitet som pågår på ditt konto och godkänner att ansvara för att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga och tryggt säkrade. Du uppmärksammar att Plex eventuellt inte erbjuder inställningar som låter dig kontrollera åldersnivån på innehåll som finns tillgängligt via Plex-lösningen. Om du tillåter ditt barn (under 18 års ålder eller allmänna myndighetsåldern, om den skulle vara högre än 18) att komma åt ditt Plex-konto, bär du enskilt ansvar för att övervaka ditt barns användning av Plex-lösningen och bestämma vilken åldersnivå som är lämplig eller tillgänglig för ditt barn. Du ska omedelbart meddela Plex om du misstänker eller upptäcker någon förlust, stöld eller otillåten användning av dina åtkomstuppgifter.
 9. ABONNEMANG OCH FÖRSÄLJNING.
  1. 9.1. Subscription. Plex currently offers access to the Plex Solution at no cost. However, Plex may make available fee-based subscription offering(s). Please click here for more information. The subscription cost, subscription term, available trial period (if any), renewal information, and permitted payment methods will be specified at the time of order. All subscriptions are billed immediately in advance and are final unless otherwise indicated by Plex or as may be required under applicable law. There will be no refunds or credits for partial months, upgrades/downgrades, or nonuse.
  2. 9.2. Subscription Changes & Renewal. Subscription fees are subject to change (with prior notice) and shall apply to the upcoming renewal period (if any) as indicated. Such notice may be provided by email or by posting the changes to your Plex account, the Plex website, or through the Plex Solution. When you enroll in any recurring subscription arrangement, you authorize Plex to automatically charge the billing source you provided Plex at the time you enrolled for the subscription term specified (at the time of enrollment) until the subscription ends or you cancel your enrollment. To avoid being charged for the next renewal period, you must cancel at least one (1) day prior to the end of the then-current Plex subscription term. You may cancel by clicking here. For any change (upgrade or downgrade) in your subscription that you make or request, your fee and method of payment will be automatically adjusted and charged (as applicable) at the new rate on your next billing cycle. Downgrading your subscription may cause the loss of content, features, or capacity of your account.
  3. 9.3. Payment. Plex shall charge and you shall be responsible for payment of all taxes, tariffs, levies, or duties (except that Plex does collect VAT in certain countries). Unless otherwise indicated by Plex in writing, all amounts are immediately due and payable upon order (or renewal). Upon placing an order, you therefore agree to pay using the payment method indicated and grant authorization to Plex to charge the applicable (fee) to your payment provider. All transactions, however, are void where prohibited by law and Plex may request particular information in order to confirm the order and method of payment. Plex also reserves the right to terminate or suspend access to the Plex Solution if you fail to pay any amounts when due. Unless otherwise specified herein, all obligations with respect to the amounts due to Plex under the TOS shall survive any expiration or termination of the TOS.
 10. ÄGANDERÄTTIGHETER. Plex-lösningen tillhör Plex GmbH eller dess licensgivare. Copyright 2016-2018 © Plex GmbH och/eller dess licensgivare. Allt innehåll tillgängligt via Plex-lösningen är, om inget annat anges, skyddat av lagstiftning rörande upphovsrätt, affärshemligheter eller annan intellektuell egendom. PLEX, Plex-logotypen, samt alla andra namn, logotyper och ikoner som används för att identifiera Plex och dess lösningar, produkter och tjänster är egna varumärken som tillhör Plex, och all användning av sådana märken utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Plex är strängt förbjuden. Här hittar du Plex policyredogörelse för varumärken och riktlinjer, som innehåller mer information om Plex varumärken och tjänstemärken. Andra tjänste-, produkt- och företagsnamn som nämns härvidlag kan vara varumärken och/eller tjänstemärken tillhörande sina respektive ägare.
 11. TREDJEPARTSINNEHÅLL. Tredjepartsinnehåll som visas eller görs tillgängligt via Plex-lösningen är skyddat av upphovsrätt och annan lagstiftning för intellektuell egendom och tillhör respektive ägare. Användning av tredjepartsinnehåll är förbehållet de användarvillkor som definierats av den tredje parten som tillhandahåller sådant innehåll. Dessa villkor ger dig inte rätt att kopiera, distribuera, skapa härledda verk, offentligt visa eller på annat sätt använda något tredjepartsinnehåll. Du är uttryckligen förbjuden att ägna dig åt eller underlätta otillåten delning eller spridning av innehåll.
 12. KONFIDENTIALITETDu uppmärksammar och godkänner att Plex-lösningen innehåller konfidentiell eller icke-offentlig information som utgör affärshemligheter tillhörande Plex och/eller dess licensgivare ("konfidentiell information"). Du godkänner att du åtar dig att bevara och skydda konfidentialiteten i Plex (och dess licensgivares) konfidentiella information på ett sätt som går i linje med upprätthållandet av Plex därav tillhörande rättigheter, och att utöva åtminstone samma grad av försiktighet i detta avseende som du gör för att upprätthålla konfidentialiteten i din egen konfidentiella information av motsvarande natur, men i varje fall aldrig göra mindre än rimliga ansträngningar mot detta ändamål. Du får inte sälja, överlåta, publicera, lämna ut eller på annat sätt tillgängliggöra någon del av Plex konfidentiella information till tredje parter, och inte heller tillåta någon tredje part att göra något av detta, på annat sätt än vad som uttryckligen tillåts av dessa villkor.
 13. FEEDBACKPlex välkomnar din feedback och dina förslag rörande Plex produkter eller tjänster med avseende på hur Plex-lösningen kan förbättras. Genom att skicka in förslag, information, material eller annat innehåll (samlingsnamn, "feedback") till Plex, försäkrar och garanterar du att sådan feedback inte överträder eller bryter mot någon tredje parts rätt till allmän eller intellektuell egendom (inklusive, utan begränsning, patent, upphovsrätt, eller varumärke) och att du har alla nödvändiga rättigheter för att förmedla sådan feedback till Plex och möjliggöra att Plex använder den. Vidare kommer all feedback mottagen av Plex att anses inkludera en royaltybefriad, oupphörlig, överlåtbar, icke-exklusiv rätt och licens från dig till Plex att anta, publicera, återskapa, sprida, överföra, distribuera, kopiera, använda, skapa härledda verk av, och globalt visa (antingen delvis eller i sin helhet) den, eller på annat sätt handla utifrån sådan feedback utan ytterligare godkännande eller övervägande, i någon nu existerande eller i framtiden utvecklad typ av form, media eller teknologi, för hela perioden som eventuella tillhörande rättigheter gäller, och du ger härmed upp alla anspråk på motsatsen.
 14. MOBIL ANVÄNDNING. Plex-lösningen erbjuder verktyg eller skärmfunktionalitet som du har tillgång till via din mobiltelefon eller annan mobil datorenhet ("mobila Plex-lösningar"). Notera att din mobilleverantörs normala kostnader och avgifter för meddelanden och dataförbrukning kommer att gälla för din användning av mobila Plex-lösningar. Vidare kan nedladdning, installation eller användning av vissa mobila Plex-lösningar ha förbjudits eller inskränkts av din mobilleverantör, och det är inte säkert att alla mobila Plex-lösningar fungerar med alla leverantörer och alla enheter eller på alla platser. Därför bär du enskilt ansvar för att bekräfta med din mobilleverantör för att se om mobila Plex-lösningar är tillgängliga på dina mobila enheter; vilka restriktioner, om några, som kan appliceras till din användning av mobila Plex-lösningar; och hur mycket sådan användning skulle kosta dig. Under alla förhållanden ska din användning av Plex-lösningen vara helt i enlighet med dessa villkor.
 15. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER APPLIKATIONER. Plex kan, enligt eget gottfinnande, länka till andra sajter eller applikationer på internet, däribland till Plex Store. Sådana sajter drivs av tredje parter över vilka Plex inte har någon kontroll. Dessa länkar antyder inte något officiellt stöd rörande någon tredje part eller tredjepartswebbplats eller den information, de produkter eller de tjänster som tillhandahålls av någon tredje part. Plex uppmuntrar granskning av rådande de regler, villkor eller notiser som styr användning av dessa sajter eller applikationer från tredje parter.
 16. TREDJEPARTSPLATTFORMAR OCH TREDJEPARTSNÄTVERK . Vissa funktioner låter dig synkronisera ditt innehåll över olika tredjepartsplattformar och tredjepartsnätverk. Dessa funktioner förbättrar Plex-lösningens prestanda och gör det möjligt för dig att bättre integrera och harmonisera Plex-lösningen med information lagrad på eller med tredjepartsnätverk. För att använda denna funktionalitet krävs det vanligtvis att du loggar in på ditt konto hos tredjepartstjänsten i fråga, och detta gör du på egen risk. Du bör alltid granska och om nödvändigt justera dina sekretessinställningar på dessa nätverk och plattformar innan du länkar eller ansluter dem till Plex-lösningen. Du uppmärksammar och godkänner uttryckligen att Plex inte bär något som helst ansvar för några sådana tjänster eller funktioner från tredje parter.
 17. ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS.Additional notices, terms, and conditions may apply to certain subscription arrangements (including sign-up or registration), Plex products, solutions, or services, receipt of (or access to) certain content, participation in a particular program, and/or to specific portions or features of the Plex Solution. Without limitation of the foregoing, you hereby agree that (a) this TOS operates in addition to any terms of use imposed or required by any digital download platform from which you download the Plex Solution (“App Provider Terms”); and (b) the terms of this TOS supplement and do not alter or amend any such App Provider Terms.
 18. SEKRETESSPOLICY. Se Plex sekretesspolicyför en sammanfattning av Plex förfaranden för insamling och användning av personligt identifierbar information. Plex bär inget ansvar för din användning av interagerande programvara eller någon datainsamling eller relaterade användningsförfaranden anknutna till ditt användande eller innehav av någon interagerande programvara. Du godkänner vidare att alla meddelanden, överenskommelser, offentliggöranden eller övriga kommunikationer som Plex skickar dig elektroniskt (med hjälp av kontaktinformationen du uppgivit genom Plex-lösningen) uppfyller alla eventuella juridiska krav på kommunikation.
 19. FÖRSÄKRAN. Du försäkrar och garanterar att (i) personen som accepterar dessa villkor har juridisk auktoritet att juridiskt binda den person vars namn står på kontot, och (ii) han eller hon har rätt, makt och auktoritet att (a) ingå dessa villkor, (b) ge de respektive applicerbara försäkringar och garantier som ingår här, och (c) förbinda sig till att upprätthålla de respektive plikter, skyldigheter och avtal som läggs fram nedan.
 20. ANSVARSFRISKRIVNING. PLEX-LÖSNINGEN ERBJUDS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM DEN FINNS TILLGÄNGLIG" OCH KAN INNEHÅLLA FEL, BORTFALL ELLER ANDRA ORIKTIGHETER. PLEX KAN NÄR SOM HELST GÖRA MODIFIKATIONER OCH ELLER ÄNDRINGAR AV PLEX-LÖSNINGEN UTIFRÅN VILKA SKÄL SOM HELST. UTÖVER RÄTTEN ATT UPPFYLLA SINA SKYLDIGHETER I ENLIGHET MED DESSA VILLKOR, OCH I MAXIMAL UTSTRÄCKNING UTIFRÅN GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FRISKRIVER SIG PLEX UTTRYCKLIGEN ANSVAR FÖR ALLA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA GARANTIER RÖRANDE STÖRNINGSMOMENT I ÅTNJUTANDET AV INFORMATION, SÄKERHET, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. VIDARE UPPMÄRKSAMMAR OCH GODKÄNNER DU ATT PLEX INTE GARANTERAR ATT PLEX-LÖSNINGEN KOMMER ATT FUNGERA HELT FRI FRÅN VIRUS, MALWARE ELLER SKADLIG PROGRAMMERINGSPROGRAMVARA (ELLER KOD, FELFRITT, OAVBRUTET ELLER PÅ ETT SÄTT SOM KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER NÅGON VISS JURIDISK, TEKNISK, ELLER CERTIFIERAD STANDARD. DÅ PLEX-LÖSNINGEN BASERAS PÅ DITT INNEHÅLL OCH DINA DATA, LIGGER HELA RISKEN RÖRANDE KVALITETEN OCH PRESTANDAN FÖR PLEX-LÖSNINGEN PÅ DIG. OM DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLANDE GARANTIER PÅ NÅGOT SÄTT BEDÖMS SOM OMÖJLIG ATT UPPRÄTTHÅLLA AV EN JURIDISKT KOMPETENT DOMSTOL, KOMMER ALLA UTTRYCKLIGA OCH IMPLICITA GARANTIER ÅLAGDA AV EN SÅDAN DOMSTOL ATT BEGRÄNSAS TIDSMÄSSIGT TILL EN PERIOD PÅ TRETTIO (30) DAGAR FRÅN PÅBÖRJANDE AV DEN INITIALA PERIODEN FÖR PLEX-LÖSNINGEN, OCH INGA GARANTIER KOMMER DÅ ATT GÄLLA ÄVEN EFTER DENNA PERIOD PÅ TRETTIO (30) DAGAR.
 21. ANSVARSBEGRÄNSNING. DU BEFRIAR UTTRYCKLIGEN PLEX FRÅN ALLA EVENTUELLA SKADEANSPRÅK TILL FÖLJD AV ORSAKER BORTOM PLEX KONTROLL, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALL EVENTUELL SKADA ORSAKAD AV HÅRDVARA, FILER, SYSTEM, PROGRAMVARA, TJÄNSTER ELLER NÄTVERK UTANFÖR PLEX KONTROLL. PLEX BÄR INGET ANSVAR FÖR DIN ELLER NÅGON ANNAN PERSONS ANVÄNDNING AV NÅGON INTERAGERANDE PROGRAMVARA (UTANFÖR PLEX KONTROLL). VIDARE SKER ALL ÅTKOMST TILL ANVÄNDARINNEHÅLL (ELLER ANDRA DATA ELLER ANNAT INNEHÅLL) GENOM PLEX-LÖSNINGEN PÅ EGEN RISK. I ANSLUTNING DÄRVID SKA DU SPECIFIKT UPPMÄRKSAMMA ATT PLEX INTE KOMMER ATT BÄRA ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG ÅDRAGEN TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING (ELLER FÖRDRÖJNING AV ANVÄNDNING) AV, ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA, DATA ELLER INNEHÅLL SOM TILLGÄNGLIGGJORTS GENOM PLEX-LÖSNINGEN, OCH EJ HELLER BÄRA ANSVAR FÖR NÅGON ANNANS ANVÄNDNING AV NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL, INKLUSIVE DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARE. DÄRTILL SKA PLEX INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA, STRAFFANDE, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL VARE SIG ANVÄNDNING AV PLEX-LÖSNINGEN ELLER FÖRDRÖJD RESPEKTIVE OMÖJLIGGJORD ANVÄNDNING AV PLEX-LÖSNINGEN, ÄVEN OM PLEX HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. OAVSETT DET SOM NÄMNTS I DET FÖREGÅENDE, ÄR PLEX TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET FÖR BROTT MOT DESSA VILLKOR DELS AVSLUTAD ANVÄNDNING AV PLEX-LÖSNINGEN, DELS, MED UTGÅNGSPUNKT I ELLER ANKNYTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV PLEX-LÖSNINGEN, ETT BELOPP PÅ HÖGST $100 ELLER DET TOTALA BELOPP SOM DU BETALAT TILL PLEX DE SENASTE MÅNADERNA I ANSLUTNING TILL DIN ENSKILDA ANVÄNDNING AV PLEX-LÖSNINGEN, VILKET SOM ÄN ÄR HÖGRE. Du och Plex godkänner att endast komma med anspråk utifrån dessa villkor som individ och inte som målsägare eller del av gruppbaserade eller representativa åtgärder eller processer. Så länge inte du och Plex kommer överens om något annat, kan inte mer än en persons eller parts anspråk konsolideras. Du och Plex godkänner att ersättning (däribland monetär ersättning, förelägganden och fastställelse) endast kan tilldelas den enskilda part som söker ersättning och endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla de krav på ersättning som ingår i den nämnda partens enskilda anspråk.
 22. GOTTGÖRELSE. Du godkänner att du gottgör, försvarar och håller Plex (och dess anknutna företag, leverantörer, anställda, agenter, tillverkare och samarbetspartners) skadefria från alla anspråk, stämningar, åtal, skyldigheter, förluster, kostnader, skadestånd, utgifter och eventuella övriga skyldigheter, inklusive, utan begränsning, advokatkostnader, till följd av eller i någon som helst anslutning till ditt brott eller påstådda brott mot dessa villkor, din interagerande programvara, eller för någon eventuell överträdelse eller påstådd överträdelse som ditt användarinnehåll utövat gentemot någon annan person eller juridisk entitets rättigheter (inklusive, utan begränsning, patent, upphovsrätt, eller varumärke).
 23. SKILJEFÖRFARANDE. Du godkänner att alla dispyter mellan dig och Plex (oavsett om eventuell sådan dispyt involverar en tredje part) rörande ditt förhållande till Plex, inklusive, utan begränsning, dispyter relaterade till dessa villkor, din användning av Plex-lösningen, och/eller rättigheter till sekretess och/eller offentlighet, kommer att avgöras genom juridiskt bindande individuellt skiljeförfarande. Utan att begränsa Plex rätt att söka förelägganden eller annan skälig ersättning (enligt förklaringen nedan), ska dispyter mellan dig och Plex ("parterna") uppstående utifrån dessa villkor hanteras av en skiljeman med anknytning till Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS"). Skiljemannen ska väljas ut efter överenskommelse mellan båda parter. Om parterna inte kan komma överens om någon skiljeman inom trettio (30) dagar från att den inledande parten skriftligt meddelar den andra parten om att den planerar att inleda skiljeförfarande, ska var och en av parterna välja en skiljeman med anknytning till JAMS, som i sin tur gemensamt väljer en tredje skiljeman till att lösa dispyten. Skiljeförfarandet ska skötas enligt reglerna i JAMS/ENDISPUTE Streamlined Arbitration Rules and Procedures som råder vid tidpunkten för arkivering av kravet på skiljeförfarande. Parterna ska specifikt beakta villkoren i California Code of Civil Procedure Section 1283.05 i fråga om upptäckt. Skiljemannens beslut ska betraktas som juridiskt bindande och kan medges som bevisning i vilken juridiskt kompetent domstol som helst. Skiljeförfarandet ska genomföras och åhöras på engelska, i Santa Clara County i Kalifornien. I eventuella rättsliga åtgärder eller processer för att upprätthålla rättigheter inbegripna i dessa villkor, kommer den segrande parten att ha rätt att ersättas av den andra parten för eventuella utgifter och rimliga advokatkostnader. Du får endast komma med anspråk å dina egna vägnar. Varken du eller Plex kommer att delta i något gruppbaserat skiljeförfarande för eventuella anspråk uppstående utifrån dessa villkor. Denna bestämmelse rörande hantering av dispyter kommer att styras av Federal Arbitration Act.
 24. TILLÄMPLIG LAGPlex-lösningen styrs och drivs av Plex från företagets kontor i USA. Dessa villkor har skapats i Kalifornien och kommer därmed att tolkas och upprätthållas i enlighet med den lagstiftning som gäller i Kalifornien, precis så som den appliceras på avtal som ingås och genomförs i Kalifornien. Du kommer åt och använder Plex-lösningen av egen fri vilja och ansvarar för att följa alla applicerbara lagar gällande din åtkomst och användning av Plex-lösningen. Vidare ligger Plex högkvarter i USA, vilket innebär att information som du uppger till Plex, eller som Plex kommer över till följd av din användning av Plex-lösningen, kan komma att bearbetas och överföras till USA och därmed bli föremål för amerikansk lagstiftning. Förbehållet ovan nämnda rätt till skiljeförfarande, kommer eventuella rättsliga åtgärder för att upprätthålla dessa villkor att riktas till domstolarna i Superior Court of Santa Clara County och United Stated District Court for the Northern District of California, och alla parter i detta villkorsavtal godkänner uttryckligen att de underordnar sig dessa domstolars jurisdiktion. Du och Plex avsäger er rätt till juryrättegång. Vidare får du endast inkomma med anspråk å dina egna vägnar. Varken du eller Plex kommer att delta i något gruppmål eller gruppbaserat skiljeförfarande för eventuella anspråk uppstående utifrån dessa villkor. Du godkänner även att inte delta i några anspråk av allmän eller representativ karaktär, eller konsoliderade anspråk som rör någon annan persons konto, om Plex är part i målet.
 25. MEDDELANDEN OCH NOTIFIKATIONER. Alla meddelanden eller notifikationer (och eventuellt relaterat material och relaterad information) som skickas i överensstämmelse med dessa villkor ska vara på engelska och ska betraktas som tillhandahållna: (a) vid mottagandet om leverans sker personligen; (b) vid mottagandet om leverans sker via certifierad eller registrerad U.S. Mail (avsändarkvitto efterfrågat); (c) en dag efter att det skickats om leverans sker med endagsleverans via något stort kommersiellt leveransföretag; eller (d) med avseende på upplösning av dessa villkor eller för information som gäller generellt för slutanvändare av Plex-lösningen, till den e-postadress som du angivit.
 26. EXPORTKONTROLL OCH EFTERLEVNAD AV LAGSTIFTNING. Du försäkrar och garanterar att du inte (a) befinner dig i ett land som amerikanska regeringen har embargo mot, eller som amerikanska regeringen har betecknat som ett "terrorismstödjande" land; och (b) finns med på någon av amerikanska regeringens listor över förbjudna eller inskränkta parter. Du godkänner härmed (i) att du kommer att efterleva all rådande lagstiftning rörande sanktioner och exportkontroll, (ii) att du bär enskilt ansvar för att se till att Plex-lösningen används, lämnas ut, och/eller transporteras endast i enlighet med all rådande lagstiftning rörande sanktioner och exportkontroll, och (iii) att du inte kommer att återexportera eller överlåta Plex-lösningen, i någon form, direkt eller indirekt, till någon person eller juridisk enhet baserad i Kuba, Iran, Syrien, Sudan, Sydsudan, eller Nordkorea.
 27. UPPRÄTTHÅLLANDE AV SÄKERHET. Du får inte använda Plex-lösningen eller några av Plex data, system, nätverk eller tjänster för att ägna dig åt, uppmuntra till eller på annat sätt stödja olagligt, kränkande eller oansvarigt beteende, inklusive, utan begränsning, åtkomst eller användning av Plex data, system eller nätverk på otillåtet sätt, eller försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos något av Plex system eller nätverk, kringgå några av Plex säkerhets- eller autentiseringsåtgärder, övervaka Plex data eller trafik, störa eller sabotera någon av Plex tjänster, samla in eller använda information från Plex-lösningen utan samtycke från ägaren eller licensgivaren, använda någon falsk, vilseledande eller bedräglig TCP-IP-pakethuvudsinformation, använda Plex-lösningen för att distribuera programvara eller verktyg som samlar information, distribuerar reklam, eller att ägna dig åt beteende som sannolikt lär resultera i vedergällning mot Plex eller dess data, system, eller nätverk. Otillåten användning eller försök till otillåten användning av Plex-lösningen kan leda till straffrättsliga och/eller civilrättsliga åtgärder, inklusive, utan begränsning, bestraffning enligt Computer Fraud and Abuse Act of 1986 under amerikansk federal lagstiftning. Plex reserverar sig rätten att se, övervaka och spela in aktivitet genom Plex-lösningen utan att behöva meddela dig eller få tillåtelse från dig. All eventuell information erhållen genom övervakning, granskning eller inspelning är föremål för granskning från brottsbekämpande organ i samband med utredning eller åtal av möjlig brottslig eller olaglig aktivitet genom Plex-lösningen, liksom i samband med sådana offentliggöranden som krävs med hänvisning till rådande lagstiftning eller relaterade myndighetsåtgärder. Plex kommer även att efterleva alla eventuella domstolsbeslut eller förelägganden som inbegriper att sådan information efterfrågas. Utöver allt som nämnts ovan reserverar sig Plex rätten att, när som helst och utan förvarning, modifiera, uppdatera, uppehålla, avsluta eller avbryta drift av eller tillgång till Plex-lösningen, eller någon del av Plex-lösningen, i syfte att skydda Plex-lösningen eller Plex.
 28. BEGÄRAN AV FÖRELÄGGANDE. Du uppmärksammar att alla eventuella hot om överträdelser samt faktiska överträdelser av dessa villkor, inklusive, utan begränsning, otillåten användning av tillgångar tillhörande Plex, kommer att vålla Plex irreparabel skada, att sådan skada inte hade kunnat kvantifieras monetärt i form av skadestånd, och att Plex därmed skulle bli utan adekvat gottgörelse. Du godkänner därför att Plex ska ha rätt att söka, utöver andra tillgängliga möjligheter till gottgörelse, förelägganden eller annan lämplig skälig ersättning från en juridiskt kompetent domstol som resulterar i att alla eventuella hot om överträdelser eller faktiska överträdelser av dessa villkor hindras. Följaktligen avsäger du dig härmed alla eventuella krav på att Plex ska ställa säkerhet i händelse att förelägganden eller skälig ersättning söks av eller tilldelas Plex för att kunna upprätthålla denna bestämmelse inom dessa villkor.
 29. TERM AND TERMINATION. This TOS will take effect (or re-take effect) at the (and each) time you begin installing, accessing, or using the Plex Solution, WHICHEVER IS EARLIEST, and is effective until terminated as set forth below. Plex reserves the right to terminate this TOS at any time on reasonable grounds, which shall specifically include, without limitation, discontinuation of the Plex Solution (or related services) as an offering of the Plex business, nonpayment, termination of account, fraudulent or unlawful activity, or actions or omissions that violate this TOS, subject to the survival rights of certain provisions identified below. In addition, Plex shall have the right to take appropriate administrative and/or legal action in the event of breach or (alleged) criminal activity, including alerting legal authorities, as it deems necessary in its sole discretion. You may also terminate this TOS at any time by providing Plex with notice of cancellation, but all applicable provisions of this TOS will survive termination, as identified below. You may close your account by clicking here. Upon termination and in accordance with law, your right to access and use the Plex Solution shall cease (regardless of the subscription period) and you must immediately destroy all copies of any aspect of the Plex Solution in your possession. Termination shall result in deactivation or deletion of your account with Plex. The provisions concerning Content, License Grant Restrictions, Proprietary Rights, Permission to Use User Content, Proprietary Rights, Feedback, Confidentiality, Additional Terms and Conditions, Disclaimer of Warranty, Limitation of Liability, Indemnification (for a period of one year after termination), Arbitration, Governing Law, Enforcing Security, Injunctive Relief, Term and Termination, Waiver & Severability, and Entire Agreement will survive the termination of this TOS for any reason. Further, Plex shall not be responsible for any damage that may result or arise out of termination of this TOS.
 30. AVSÄGELSE OCH SKILJBARHET. Underlåtenhet att insistera på strikt genomförande av några av de regler och villkor som återfinns i dessa villkor kommer inte att gälla som avsägelse av eventuell underlåtenhet eller försummelse i genomförande av tjänsten. Ingen eventuell avsägelse från Plex av någon av de rättigheter som finns i dessa villkor ska betraktas som en avsägelse av någon annan rättighet eller bestämmelse eller som avsägelse av den avsedda rättigheten eller bestämmelsen i något annat sammanhang. Om någon del av dessa villkor bedöms vara ogiltig eller ogenomdrivbar i enlighet med applicerbar lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, friskrivningar från garanti samt de begränsningar rörande plats, anspråk och juridiskt ansvar som förklarats ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomdrivbara bestämmelsen att betraktas som ersatt av en giltig, genomdrivbar bestämmelse som i största möjliga mån matchar syftet med den ursprungliga bestämmelsen, medan resten av dessa villkor ska fortsätta att gälla.
 31. SAMMANFATTNING. Du ingår varken samarbete, partnerskap, anställning eller leverantörsförhållande med Plex till följd av dessa villkor och din användning av Plex-lösningen, och du har ingen som helst auktoritet att juridiskt binda Plex i något avseende. Dessa villkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Plex avseende din enskilda användning av Plex-lösningen. Dessa villkor kan inte tilldelas, överlåtas eller underlicensieras av dig utom med skriftligt samtycke från Plex. Plex får överlåta, tilldela eller delegera dessa villkor och tillhörande rättigheter och skyldigheter utan samtycke. Observera att Plex reserverar sig rätten att ändra reglerna och villkoren som återfinns i detta avtal, och de regler och villkor som gäller då Plex-lösningen och dess varor och tjänster levereras till dig, genom att lägga upp reviderade villkor online eller genom att meddela dig detta via post eller e-post. Dessutom får Plex lägga till, modifiera eller radera valfri aspekt, programvara, funktionalitet eller funktion tillhörande Plex-lösningen. Din fortsatta användning av Plex-lösningen efter eventuella sådana tillägg, modifikationer eller raderingar kommer att betraktas som slutgiltigt godkännande av eventuella förändringar till de regler och villkor som återfinns i detta avtal. Vi ber er därför att periodvis granska de villkor som finns här.
 32. CONTACT INFORMATION. If you have questions regarding the Plex Solution or if you are interested in obtaining more information concerning Plex or its products, services, or solutions, please contact Plex.

Det bästa från Plex

Plex Pass ger dig exklusiv tillgång till coola nya funktioner och appar.

Få mer information

Det bästa från Plex

Tjänstevillkor är en premiumfunktion och kräver Plex Pass-abonnemang.

Få mer information

Plex Media Server

Plex Media Server is the software that allows you to stream your content to all of your devices, anywhere.

Få mer information