<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;500;600;700&#038;display=optional"> Trademarks and Guidelines | Plex

Varumärken och riktlinjer

Plex är en program- och tjänstesvit som hjälper människor att organisera, dela och njuta av allt sitt personliga medieinnehåll. Vi vet att vårt community och ekosystem spelar en avgörande roll i denna vision genom att utveckla användbara produkter och applikationer som lyfter upp och stödjer Plex-plattformen. Vi vet därför även att det finns ett behov av att referera och länka till Plex och våra produkter och tjänster. Vi identifierar våra produkter och tjänster med våra varumärken, som består av namn, logotyper, ord, figurer och färger, varav ett antal beskrivs nedan. Vi betraktar dessa märken som värdefulla tillgångar.

Riktlinjer för varumärken

För att se till att det aldrig uppstår förvirring rörande våra produkter och tjänster, eller våra relationer till utvecklare, samarbetspartners och andra medlemmar av Plex ekosystem och community, har vi sammanställt följande riktlinjer. Genom att använda märkena på de sätt som beskrivs nedan kan du slippa att förhandla fram avtal med Plex och dess advokater, eller mottaga begäran att ändra någon olämplig användning. Du måste få uttryckligt skriftligt tillstånd från Plex för att använda våra märken på något annat sätt än vad som beskrivs i riktlinjerna, och ditt användande förbehåller att du godkänner dig vara juridiskt bunden av dessa riktlinjer, inklusive villkoren för vår varumärkeslicens som vi tillhandahåller nedan. Om du har några frågor rörande någon tänkt användning av våra märken eller vill begära tillstånd för någon viss användning, ber vi dig kontakta oss.

Namnge din applikation eller produkt; Ansöka om en domän

Vi uppskattar att utvecklare vill knyta sina produkter och applikationer till Plex. För att du ska kunna främja integreringen av din produkt med Plex och samtidigt undvika att skapa förvirring rörande om produkten tillhör Plex, ber vi dig att följa dessa riktlinjer för namngivning för din produkt och/eller domän:

Du får:

 • Namnge din webbplats, produkt eller applikation med något unikt som uppfyller de övriga riktlinjerna.
 • Du får gärna använda dig av formuleringar på din webbplats som förklarar att din applikation "fungerar med Plex".
 • Använd "för Plex" efter namnet på din applikation, förutsatt att namnet på din applikation är unikt.

Du får inte:

 • Använda Plex eller härledda namn/begrepp i namnet på din applikation
 • Använd "för Plex" efter namnet på din applikation om namnet på din applikation inte är unikt. Exempelvis är "Fjärrkontroll", "Klient", "Mediespelare" etc. beskrivande termer och betraktas ej som unika.
 • Registrera en domän innehållande Plex (eller felstavningar av Plex).
 • Ansöka om ett varumärke med ett namn som innehåller Plex.
 • Ägna dig åt vanlig eller härledd användning av ikoner för Plex varumärken (se definition nedan). Exempel på härledd ikonografi inkluderar bland annat:
  • en uppspelningssymbol i profilen;
  • en uppspelningssymbol, eller en del av en sådan, med svart, mörkgrå eller orange färgsättning.

Visuell design för din webbplats, applikation samt relaterad grafik och ikonografi

Du får:

 • Utforma din webbplats med unik märkesprofilering och unika logotyper, som uppfyller de övriga riktlinjerna.
 • Differentiera tydligt alla Plex-märken, inklusive länkar till Plex-webbplatser, från innehållet på din webbplats.
 • Följa kraven på varumärkesidentitet när du än visar en Plex-logotyp.

Du får inte:

 • Kopiera Plex-stilen från någon av Plex webbplatser (däribland användandet av distinkta färgkombinationer, grafiska designval eller typografi) eller skapa någon förändrad, förvrängd eller tolkad framställning av någon av Plex-märkena, eftersom detta skulle kunna skapa förvirring bland våra användare.
 • Framhäva Plex-varumärken på ett sätt som gör dem mer framträdande än de namn och varumärken som identifierar ditt företag, din produkt eller din tjänst.

Skriftliga verk om Plex

Du får:

 • Titeln på ditt verk måste tydligt klargöra att det handlar om Plex och inte har skrivits eller stötts av Plex. Till exempel är "Guide till att förbättra 'X' med Plex" godtagbart, men inte "Plex-guiden till 'X".
 • Märket Plex får användas som adjektiv eller substantiv, men aldrig som verb, eller i plural eller i possessiv form.
 • När du än använder "Plex" som namnet på Plex-plattformen, använd då den generiska termen efter märket: "Plex-plattformen."

Du får inte:

 • Använda en förvirrande boktitel som skulle kunna antyda att din bok är rekommenderad eller skriven av oss.
 • Använda vår logotyp på ditt omslag eller i din titel. Detta kan orsaka förvirring och antyda att boken är en officiell Plex-bok.

Varor/tillverkade artiklar

Plex tillåter inte och licensierar inte heller användning av dess varumärken eller logotyper i anslutning till handelsvaror och andra produkter, såsom kläder, hattar, muggar, dockor och leksaker, utan särskilt skriftligt avtal.

Du får:

 • Kontakta oss med ett detaljerat förslag om du vill begära ett undantag.

Du får inte:

 • Använda några av Plex varumärken, särskilt uppspelningssymboler eller andra logotyper eller namn, på kläder eller handelsvaror utan skriftligt avtal med oss.

Använda Plex-märkena i din reklam- eller marknadsföringskampanj

Du får:

 • Använda Plex-logotypen eller ikonen för Plex-applikationen som länk till Plex-tjänsten, på ett sätt som möter de övriga riktlinjerna.
 • Använda Plex-logotypen eller ikoner för Plex-applikationer för att visa att din produkt är kompatibel med Plex.

Du får inte:

 • Använda Plex-märkena på ett sätt som skulle kunna antyda att din produkt eller ditt företag har ett samarbete med Plex eller fått särskilt stöd från Plex.
 • Förvränga eller alterera Plex-märkena på något sätt.
 • Använda märkena på ett sätt som sammanblandar Plex varumärke med ditt varumärke eller något annat varumärke.
 • Använda några av Plex slogans eller upphovsrättsskyddade verk på ett sätt som antyder någon relation eller gemensamhet med Plex.
 • Använda något Plex-märke i anslutning till någon olaglig verksamhet.

Tillskriva Plex ägarskap över Plex-varumärken

Om du använder några Plex-varumärken, måste du tillskriva Plex ägarskap av sådana märken genom att tillhandahålla en av följande redogörelser:

 • "Plex, Plex Play-logotypen och Plex Media Server är varumärken som tillhör Plex och används under licens" med hänvisning till det specifika märket du använder; eller
 • "*använt under licensiering från Plex" där asterisken förekommer bredvid Plex varumärken.

Plex-varumärken

PLEX, PLEX PASS, myPLEX, PLEX MEDIA SERVER, PLEX MEDIA CENTER, PLEX MEDIA MANAGER, PLEX HOME THEATER, PLEX TV, PLEX.TV, Plex Play-logotypen (">" i stiliserat format) och varumärken som är exklusiv egendom som tillhör Plex, Inc. Otillåten användning av dessa varumärken eller andra handelsnamn, varumärken, tjänstemärken, logotyper, domännamn, och andra distinkta varumärkesegenskaper som tillhör Plex är strängt förbjudna utan tidigare skriftligt godkännande. Kontakta oss om du vill söka tillåtelse att använda Plex varumärkesegenskaper eller ställa andra frågor rörande varumärken.

Varumärken i ditt land

Givetvis är dessa riktlinjer inte uttömmande och beskriver således ej fullständigt alla våra rättigheter eller tillåtna åtgärder vi kan vidta utifrån gällande lagstiftning, eller viss tillåten användning av våra märken som du eventuellt kan ha utifrån lagstiftningen i vissa länder. Du ansvarar för att bekräfta vilka lagar som gäller för din föreslagna användning.

Vi har antagit vissa standarder rörande hur vi presenterar vår logotyp, typografiska element och färger, som vi kräver att du följer när du använder våra märken. Du kan hämta dessa nedan.

Riktlinjer för logotypanvändning

We have adopted certain standards for presenting our logo, typographical elements and colors, which we require you to follow when using our marks. You may obtain those standards here.

Plex-logotyper

For your convenience, we shall provide properly formatted Plex logos on this page for your use, subject to the trademark Guidelines and license terms on this page (which you agree to abide by as a condition to using them).

Licensvillkor för att använda Plex varumärken

Om du väljer att använda Plex varumärken kräver vi att du följer alla applicerbara riktlinjer som lagts fram ovan. Ditt användande förbehåller att du godkänner dig vara juridiskt bunden av dessa licensvillkor, men om du inte godkänner detta har du ingen rätt att använda våra varumärken i anslutning till din produkt eller tjänst. Ditt användande av Plex-varumärken kommer att betraktas som ditt erkännande och godkännande av följande villkor:

 1. du kommer att följa alla applicerbara riktlinjer som lagts fram ovan, inklusive periodvisa tillägg enligt Plex eget gottfinnande;
 2. Plex äger samtliga rättigheter till Plex varumärken och den ansenliga goodwill som är knuten till dessa märken (inklusive vilken ytterligare goodwill som kan komma att tillkomma till följd av din användning av våra märken);
 3. användning eller visning av Plex varumärken i anslutning till din applikation eller annan produkt skall inte skapa några rättigheter, titlar eller fordringar för dig i förhållande till Plex varumärken;
 4. Plex skall ha enskild rätt att efter eget gottfinnande påbörja rättsliga eller administrativa processer för att upprätthålla sina rättigheter till sina varumärken, inklusive åtgärder mot varumärkesintrång eller orättvisa konkurrensförfaranden;
 5. du godkänner att inte, varken direkt eller indirekt, utmana Plex användning, ägarskap eller registrering av Plex varumärken.
 6. du godkänner att, vid begäran, förse Plex med kopior av ditt marknadsföringsmaterial och rimliga bevis för att kvalitén på din produkt eller tjänst lever upp till branschstandarden;
 7. du får inte sälja, tilldela eller på annat sätt överlåta din begränsade licens att använda Plex-varumärken utan uttryckligt skriftligt samtycke från Plex; och
 8. du godkänner att Plex inte påtar sig något ansvar till dig eller någon tredje part till följd av din användning av några av Plex varumärken (som tillhandahålls "som de är" och utan garanti eller försäkran att de överträder någon annan parts rättigheter), och du kommer att ersätta och hålla Plex skadeslöst från alla förluster, skador och kostnader som uppstår i samband med anspråk mot Plex som härrör från eller relaterar till din användning av sådana varumärken och/eller dina produkter eller tjänster; och
 9. du godkänner att denna licens och alla rättigheter att använda Plex-varumärken automatiskt upphör vid underlåtenhet att följa dessa licensvillkor.

Det bästa från Plex

Plex Pass ger dig exklusiv tillgång till coola nya funktioner och appar.

Få mer information

Det bästa från Plex

Varumärken och riktlinjer är en premiumfunktion och kräver Plex Pass-abonnemang.

Få mer information

Plex Media Server

Plex Media Server is the software that allows you to stream your content to all of your devices, anywhere.

Få mer information