Integritet och juridiskt

Plex varumärken och riktlinjer

Plex är en uppsättning programvara och tjänster som hjälper människor att enkelt ordna, dela och njuta av sin personliga media. Vi belyser att vår community och vårt ekosystem spelar en central roll i den här visionen genom att utveckla användbara produkter och applikationer som utnyttjar Plex plattform. Vi är därmed också medvetna om att det finns ett behov av att referera och länka till Plex produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster går att känna igen genom vårt varumärke, som består av namn, logotyper, ord, figurer och färger, varav ett antal listas nedan. Vi anser att dessa komponenter är värdefulla tillgångar.

Riktlinjer för varumärket

För att säkerställa att det aldrig ska förekomma någon förvirring kring våra produkter och tjänster, vårt förhållande till utvecklarna, partners och andra medlemmar av Plex ekosystem och community, har vi satt ihop följande riktlinjer. Om du använder märkena nedan behöver du inte förhandla fram avtal med Plex och dess advokater, eller ta emot en förfrågan om att ändra olämpligt innehåll. Du måste ta emot uttryckligt skriftligt tillstånd från Plex för att använda våra märken på något sätt som inte beskrivs i riktlinjerna och din användning går under ditt godtycke till dessa juridiskt bindande riktlinjer, inklusive villkoren för vår varumärkeslicens som finns tillgänglig nedan. Om du har några frågor kring föreslaget bruk av våra märken eller för att be om tillstånd för ett särskilt bruk, kontakta oss.

Namngivning av din applikation eller produkt, ansökan om domän

Vi uppskattar att utvecklare vill associera sina produkter och applikationer med Plex. För att försäkra dig om att att du kan marknadsföra din programvara utan att skapa förvirring om huruvida det är en produkt från Plex eller ej, följ följande riktlinjer för namn på din produkt och/eller domän:

Du får:

 • Ge din hemsida, produkt eller applikation ett unikt namn som följer de andra riktlinjerna.
 • Du får gärna inkludera formuleringar på din sida som förklarar att din applikation ”fungerar med Plex”.
 • Använd ”för Plex” följt av namnet på din applikation, förutsatt att namnet på din applikation är unikt.

Du får inte:

 • Använder Plex eller något som härletts från Plex i din applikations namn
 • Använd ”för Plex” följt av namnet på din applikation om din applikation inte är unik. Till exempel är ”fjärrkontroll”, ”klient”, ”spelare” och så vidare beskrivande termer som inte kan anses unika.
 • Registrerar en domän som innehåller Plex (eller felstavningar av Plex).
 • Ansöka om ett varumärke med ett namn som innehåller Plex.
 • Bruk eller härlett bruk av Plex varumärkesikoner (se definition nedan). Exempel på härledd ikonografi inkluderar:
  • en uppspelningssymbol i profil;
  • en uppspelningssymbol, eller del av en, med svart, mörkgrå eller orange färg.

Visuell design på din hemsida, applikation och relaterad grafik och ikonografi

Du får:

 • Utforma din hemsida med unika märken och logotyper som uppfyller de övriga riktlinjerna.
 • Skilj tydligt på alla Plex märken, inklusive länkar till Plex hemsidor, från innehållet på din sida.
 • Följ kraven för märkesidentitet när du visar en Plex-logotyp.

Du får inte:

 • Kopiering av en Plexsidas utseende och känsla (inklusive bruk av våra distinkta färgkombinationer, grafisk design eller typografi) eller återskapande av en ändrad, förvrängd eller intolkad representation av några av Plex märken, eftersom det kan skapa förvirring bland våra användare.
 • Framställer något av Plex varumärken på ett sätt som är mer framträdande än namnen och varumärkena som identifierar din verksamhet, produkt eller tjänst.

Skrivna verk om Plex

Du får:

 • Titeln på ditt verk måste tydligt klargöra att det handlar om Plex och inte har skrivits eller uppmuntrats av Plex. Till exempel är ”Guide till att förbättra ’X’ med Plex” lämpligt, medan ”Plex guide till ’X’” inte är det.
 • Plex märke kan användas som adjektiv eller substantiv, aldrig som verb, eller med plural- eller genitivböjning.
 • När du använder ”Plex” som namn på Plex plattform ska du använda den generiska formen efter märket: ”Plex plattform”.

Du får inte:

 • Använder en förvirrande boktitel som kan antyda att din bok är uppmuntrad eller skriven av oss.
 • Använder vår logotyp på ditt omslag eller i din titel. Det här kan upplevas som förvirrande och kan antyda att boken är en officiell bok från Plex.

Reklamartiklar/tillverkade varor

Plex tillåter inte och licenserar inte bruk av dess varumärken eller logotyper i samband med reklamartiklar och andra produkter, så som kläder, mössor, koppar, dockor och leksaker, utan specifikt, skriftligt avtal.

Du får:

 • Kontakta oss med ett utförligt förslag om du vill ansöka om att undantas.

Du får inte:

 • Bruk av något av Plex varumärken, särskilt uppspelningssymboler eller andra logotyper eller namn på artiklar eller reklamartiklar utan ett skriftligt avtal med oss.

Användning av Plex märken i din annons eller reklamkampanj

Du får:

 • Använd Plex logotyp eller Plex applikationsikon som länk till Plextjänsten på ett sätt som följer övriga riktlinjer.
 • Använd Plex logotyp eller Plex applikationsikon för att visa att din produkt är kompatibel med Plex.

Du får inte:

 • Använder Plex märken på ett sätt som kan antyda att Plex samarbetar med eller står bakom din produkt eller din verksamhet.
 • Förvränga eller ändra Plex märken på något sätt.
 • Använder märkena på ett sätt som gör att Plex märke kan förväxlas med ditt eller ett annat märke.
 • Använder Plex slagord eller upphovsrättsskyddade verk på ett sätt som antyder ett förhållande till eller en gemenskap med Plex.
 • Använder Plex märke i samband med en illegal aktivitet.

Tillskrivning av ägandeskap av Plex varumärken

Om du använder Plex varumärken måste du tillskriva Plex ägandeskapet över de märkena genom att tillkandahålla ett av de följande utlåtandena:

 • ”Plex, Plex Play-logotypen och Plex Media Server är varumärken som tillhör Plex och används under licens” med avseende på märket i fråga som du använder; eller
 • ”*används under licens från Plex” där asterisken finns nära Plex varumärken.

Plex varumärken

PLEX, PLEX PASS, myPLEX, PLEX MEDIA SERVER, PLEX MEDIA CENTER, PLEX MEDIA MANAGER, PLEX HOME THEATER, PLEX TV, PLEX.TV, Plex Play-logotypen (”>” i stiliserat format) är varumärken som tillhör Plex, Inc. exklusivt. Oauktoriserat bruk av dessa varumärken eller andra varunamn, varumärken, tjänstemärken, logotyper, domännamn, och andra utmärkande kännetecken för märken som tillhör Plex är strikt förbjuden utan skriftligt medgivande på förhand. För att be om tillstånd att använda Plex märke eller för andra kring varumärket, kontakta oss.

Varumärkesrätt i ditt land

Dessa riktlinjer är självklart inte fullständiga och beskriver inte alla våra rättigheter eller åtgärder som vi är berättigade att vidta under gällande lagar, eller särskilt tillåtet bruk av våra märken som du kan berättigas genom lagar i vissa länder. Du bär ansvaret för att bekräfta lagarna som gäller för ditt eget bruk.

Vi har anammat vissa standarder för presentation av våra logotyper, typografiska element och färger, som vi kräver att du följer när du använder våra märken. Du kan ta del av dessa standarder nedan.

Riktlinjer för bruk av logotyper

Vi har anammat vissa standarder för presentation av våra logotyper, typografiska element och färger, som vi kräver att du följer när du använder våra märken. Du kan ta del av dessa standarder här.

Plex logotyper

Vi ska till din förmån tillhandahålla Plex logotyper i lämpligt format på den här sidan som du får använda under riktlinjerna för varumärket och licensvillkoren på den här sidan (som du ger ditt medgivande att följa som ett villkor för att gå använda dem).

Villkor för licens att använda Plex varumärken

Om du väljer att använda Plex varumärken kräver vi att du följer alla relevanta riktlinjer som beskrivs ovan. Ditt bruk går under ditt medgivande att vara juridiskt bunden till villkoren i vår varumärkeslicens, dessa villkor finns tillgängliga nedan. Du behöver självklart inte gå med på att bindas av villkoren i den här licensen, men om du inte ger ditt medgivande har du inga rättigheter att använda våra varumärken i samband med den produkt eller tjänst. Ditt bruk av Plex varumärken kommer att anses vara ditt godkännande av och samtycke till följande villkor:

 1. du ska följa alla relevanta riktlinjer som beskrivits ovan, så som de justeras med jämna mellanrum på Plex bevåg;
 2. Plex äger alla rättigheter till Plex varumärken och den etablerade kundkrets som hör de märkena till (inklusive all ytterligare kundkrets som kan uppstå som resultat av ditt bruk av våra märken);
 3. bruk eller uppvisning av Plex varumärken i samband med din applikation eller andra produkter ska inte skapa någon rätt till, titel över eller förtjänst från Plex varumärken för dig;
 4. Endast Plex har rätten och befogenheten att ta juridiska eller administrativa åtgärder för att utöva sina rättigheter till varumärken, inklusive handlingar vid överträdelser mot varumärket eller processer för orättvis konkurrens;
 5. du samtycker till att avstå från att direkt eller indirekt utmana Plex bruk, ägandeskap eller registrering av Plex varumärken;
 6. du ger medgivande till att ge Plex, om du blir ombedd, kopior av ditt marknadsföringsmaterial och rimligt bevis för att din produkts eller tjänsts kvalité uppfyller industristandard;
 7. du får inte sälja, tilldela eller på annat sätt överföra din begränsade licens att använda Plex varumärken utan Plex uttryckliga skriftliga medgivande; och
 8. du godkänner att Plex inte tar något ansvar för dig eller några tredje parter i samband med ditt bruk av Plex varumärken (som är tillgängliga i befintligt bruk och utan garantier eller försäkran om att de inte överträder en annan parts rättigheter) och du ska hålla Plex skadelöst från förluster, avgifter och kostnader som kan uppkomma till följd av ditt bruk av sådana varumärken och/eller dina produkter eller tjänster; och
 9. Du ger ditt samtycke till att denna licens och all rätt att använda Plex varumärken automatiskt upphör om du misslyckas med att följa de här licensvillkoren.