Integritet och juridiskt

Plex upphovsrättspolicy

Om du anser att din immaterialrätt har överträtts genom bruk av någon Plextjänst, kontakta oss. Meddelandet måste innehålla: (1) en identifiering av det innehåll som anklagas för att göra överträdelser; (2) en identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för överträdelser, och/eller en förklaring till hur du anser att dina rättigheter har överträtts; (3) dina kontaktuppgifter, inklusive fullständigt namn, telefonnummer, företag, postadress och e-postadress, allt det måste också stämma och vara giltigt; (4) din signatur i antingen elektronisk eller fysisk form; och (5) följande utlåtanden:

  • ”Jag lovar på heder och samvete att jag äger det identifierade upphovsrättsskyddade innehållet eller är berättigad att handla å den ägares vägnar vars exklusiva rätt påstås ha överträtts.”
  • ”Jag lovar på heder och samvete att informationen i det här meddelandet är korrekt.”
  • ”Jag har en ärlig övertygelse att bruket av det identifierade upphovsrättsskyddade innehållet inte är auktoriserat av upphovsrättshållaren, dess ombud, eller lagen.”

När Plex tagit emot meddelandet kommer Plex att vidta nödvändiga åtgärder, på eget bevåg, som att kontakta användaren som står för innehållet som påstås utgöra överträdelser, ta bort innehållet, eller stänga av användarens konto. I vissa fall, om Plex tar emot ett svarsmeddelande från användaren kan Plex komma att återupprätta tillgängligheten för innehållet.