<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;500;600;700&#038;display=optional"> Terms of Service | Plex

Servicevoorwaarden

Revised January 1, 2020

BELANGRIJK–LEES DE VOLGENDE DIENSTVOORWAARDEN (HIERNA "VOORWAARDEN" GENOEMD) VOORDAT OF WANNEER JE GEBRUIKMAAKT VAN DE PLEX-WEBSITE, ENIGE PLEX-SOFTWARE-, MOBIELE OF WEBAPPLICATIE(S), OF ENIGE GERELATEERDE PLEX-DIENST(EN) (hierin gezamenlijk aangeduid als de "Plex-oplossing"). PLEX GmbH ("Plex") IS BEREID OM HET GEBRUIK VAN DE PLEX-OPLOSSING TE VERGUNNEN EN TOE TE STAAN ALS TE ALLEN TIJDE DE OVEREENKOMST MET DEZE VOORWAARDEN VERZEKERD IS. DOOR TOEGANG TE ZOEKEN TOT DE PLEX-OPLOSSING OF DEZE ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ACCEPTEER JE EN GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DE PLEX-OPLOSSING DAN NIET.

 1. LICENTIE.
  1. 1.1. Overzicht van de Plex-oplossing. Klik hier voor meer informatie over de momenteel beschikbare Plex-oplossing. De Plex Oplossing wordt op grond van deze Voorwaarden verstrekt aan individuele personen (en niet entiteiten) die woonachtig zijn in de landen of regio's waar Plex haar producten en diensten ter beschikking stelt.
  2. 1.2. General Plex Solution Grant. The Plex Solution is made available by Plex, and this TOS provides to you (identified herein as “you” or a “user” or with “your” (as further described below)) a personal (non-commercial), revocable, limited, non-exclusive, nontransferable, and non-sublicensable license to access and use the Plex Solution (by you and your Authorized Users (as defined below)) conditioned on your continued compliance with this TOS. You may print and download Plex materials and information from the Plex Solution solely for your personal use, provided that all hard copies contain all copyright and other applicable notices contained in (or that are required to be displayed with) such materials and information and that you (or your Authorized User(s)) do not further distribute or disclose such materials and information. The content layout, formatting, and features (or functionality) of and online or remote access processes for the Plex Solution shall be as made available by Plex in its sole discretion. You also acknowledge and agree to the following: (i) Plex has the right to control and direct the means, manner, and method by which the Plex Solution is provided; (ii) Plex may, from time to time, engage independent contractors, consultants, or subcontractors to aid Plex in providing the Plex Solution or use thereof; and (iii) Plex has the right to provide the Plex Solution to others.
  3. 1.3. PMS-softwaredownload(s). Plex kan downloadbare software of enige mobiele applicatie(s) beschikbaar stellen via of als onderdeel van de Plex-oplossing voor gebruik in verband met je persoonlijke mediabeheer ("PMS-software"). Het recht op gebruik van de PMS-software wordt verstrekt als onderdeel van de vergunning ​​(hierboven) om de Plex-oplossing te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en met inachtneming van de volgende aanvullende verplichtingen. Je mag de PMS-software alleen gebruiken op een apparaat dat of hardware die je bezit of beheert en als onderdeel van je gebruik van de Plex-oplossing of een andere Plex-dienst. Je erkent hierbij dat de PMS-software integratie kan bevatten of toestaan met bepaalde uitvoerbare modules van derden ​​die mogelijk onderhevig zijn aan aanvullende licentievoorwaarden. Klik hier voor meer informatie over dergelijke modules, maar tenzij anders aangegeven, omvatten verwijzingen naar de Plex -oplossing hierin de PMS-software en alle geïntegreerde uitvoerbare module(s) van derden die je gebruikt.
  4. 1.4. Content Available Through the Plex Solution. In connection with the foregoing grant to use the Plex Solution, the Plex Solution allows you to view or otherwise access original Plex or third party Content. “Content” includes, but is not limited to, text, graphics, photos, sounds, audio, and videos in the form of, by way of example and not limitation, news reports, podcasts, videos, and music. The availability of such Content may change and not all Content is available in all formats. Use of the Content is subject to the license grant for the Plex Solution, but in addition, shall remain non-transferable and may be subject to additional license grant terms set by the respective third party licensor(s). Third-party Content displayed or accessible through the Plex Solution is protected by copyright and other intellectual property law and belongs to the respective owner(s) or licensor(s). This TOS does not grant you the right to copy (further), distribute, prepare derivative works, publicly display, or otherwise use any Content. You are expressly prohibited from engaging in or facilitating the unauthorized sharing or distribution of Content.
  5. 1.5. Updates van de Plex-oplossing. Plex kan, maar is niet verplicht om, de Plex-oplossing bij te werken met updates, upgrades, uitbreidingen, verbeteringen, toevoegingen, nieuwe of incrementele opties of functionaliteit van en in het algemeen beschikbaar gesteld via de Plex-oplossing (zoals naar eigen goeddunken door Plex bepaald), of wijzigingen die worden geleverd als onderdeel van productondersteuning en alle andere ondersteunings- of onderhoudsdiensten die Plex levert als onderdeel van of anderszins in verband met de Plex-oplossing (tezamen "Plex-oplossingupdates"). In sommige gevallen moet je mogelijk toestemming geven voor of akkoord gaan met het tijdig gebruiken en implementeren van een toepasselijke Plex-oplossingupdate, inclusief, maar niet beperkt tot, een manier om de Plex-oplossing te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, inhoud of gegevens. Als je een Plex-oplossingupdate afwijst, kun je de Plex-oplossing mogelijk niet (geheel of gedeeltelijk) gebruiken of toegang daartoe verkrijgen en is Plex niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verder gebruik. Tenzij anders aangegeven, bevatten verwijzingen naar de Plex-oplossing ook Plex-oplossingupdates.
  6. 1.6. Ondersteuning. Deze Voorwaarden geven je geen recht op enige ondersteunings- of installatiedienst (samen "Ondersteuning"). Elke dergelijke Ondersteuning die door Plex naar eigen goeddunken beschikbaar wordt gesteld, is onderhevig aan afzonderlijke bepalingen en voorwaarden van Plex.
  7. 1.7. Authorized User(s). Subject to any third party license restrictions for applicable Content, you may enable members of your immediate family and for whom you will be responsible (each, an “Authorized User(s)”) to access and use the Plex Solution so long as all such use remains in compliance with this TOS. Nevertheless, you acknowledge and agree that you shall be responsible for monitoring your own and your Authorized User(s)’s use of the Plex Solution and for maintaining compliance with this TOS and any third party license restrictions for applicable Content. Any breach of this TOS by an Authorized User(s) shall constitute a breach by you. Unless otherwise indicated, references to “you” or “your” throughout this TOS therefore mean you, your Authorized User(s), and the person or entity named on your account with Plex.
 2. BEPERKINGEN OP DE LICENTIEVERGUNNING. Deze Voorwaarden zijn slechts een licentie en geen toewijzing of verkoop. Plex draagt ​​geen eigendom of intellectueel eigendomsbelang of aanspraak met betrekking tot de Plex-oplossing over aan jou of iemand anders. Verder behoudt Plex zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend door deze Voorwaarden. Dienovereenkomstig mag je de Plex-oplossing niet aanpassen, vertalen, decompileren, gebruiken voor afgeleide werken, kopiëren, distribueren, demonteren, uitzenden, versturen, publiceren, ontdoen van eigendomskennisgeving of -labels of deze wijzigen, in licentie geven, in sublicentie geven (anders dan aan Bevoegde gebruiker(s)), overdragen, verkopen, spiegelen, begrenzen, exploiteren, verhuren, leasen, als privé bestempelen, er een zekerheidsbelang in verlenen, of anderszins gebruiken op een manier die hierin (of door Plex) niet uitdrukkelijk wordt toegestaan. In het bijzonder, en zonder beperking van het voorgaande, is er geen recht om de PMS-software verder te verspreiden onder het publiek of buiten de beperkte licentie (hierboven). Bovendien verlenen deze Voorwaarden geen enkel recht om de PMS-software aan te passen of om een ​​recht of licentie in of voor uitvoerbare module(s) of toegankelijke inhoud van derden te verstrekken die verdergaat dan de hierin vermelde beperkte en uitdrukkelijke vergunning.
 3. INTERFACING-SOFTWARE. "Interfacing-software" betekent alle software die je verkrijgt of verstrekt en die toegang heeft tot of aangeroepen wordt door enige PMS-software die door Plex wordt geleverd als onderdeel van de Plex-oplossing, inclusief, maar niet beperkt tot, plug-ins voor de Plex-oplossing, kanaalplug-ins, metagegevensagenten en clientapplicaties die direct of indirect communiceren met de Plex-oplossing. Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Interfacing-software, inclusief elke gegevensverzameling die kan worden ondernomen of plaatsvindt via de Interfacing-software. Plex moedigt de implementatie en naleving van gegevensverzameling en gebruikspraktijken aan die in hoofdzaak vergelijkbaar zijn met diegene die zijn geformuleerd in het privacybeleid van Plex (hieronder aangegeven). Door het beschikbaar stellen of anderen helpen met het beschikbaar stellen van Interfacing-software verleen je hierbij Plex een wereldwijd, niet-exclusief en royaltyvrij recht en licentie voor het gebruiken (inclusief testen, hosten en ernaar koppelen), kopiëren, openbaar uitvoeren, publiekelijk weergeven (inclusief schermafbeeldingen), reproduceren als kopieën voor distributie, op de markt brengen of promoten (als onderdeel van de Plex-oplossing of andere diensten van Plex), en distribueren van de kopieën van elke Interfacing-software (of de bijbehorende naam). In verband hiermee, ga je hierbij akkoord met het verstrekken en opnemen van (of koppelen naar) een privacyverklaring waarin praktijken worden samengevat die in overeenstemming zijn met het privacybeleid van Plex zoals hieronder beschreven en het toevoegen van een copyrightkennisgeving aan de broncode van de Interfacing-software in de volgende vorm: Copyright © <jaar> <auteursrechthouders>. Elke gegevensverzameling door Plex moet in overeenstemming zijn met het Privacybeleid van Plex (hieronder genoemd). Behoudens de opname door Plex van deze kennisgeving (indien eerst door jou aan Plex verstrekt), verleen je, en machtig je Plex om indien nodig namens jou te verlenen, een gratis licentie aan iedereen die een exemplaar van de Interfacing-software en bijbehorende documentatiebestanden van Plex in handen krijgt, om zonder beperking in de Interfacing-software te handelen, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten op het gebruiken, kopiëren, aanpassen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Interfacing-software, en om personen aan wie de Interfacing-software is geleverd, toe te staan ​​dit te doen. Je verklaart en garandeert dat je alle rechten bezit die nodig zijn om de voorgaande vergunningen te verlenen, en je gaat er verder mee akkoord dat je de Interfacing-software zult gebruiken en integreren op een manier die overeenkomt met een aanvaardbaar gebruik van de Plex-oplossing op grond van deze Voorwaarden. Je kunt ons op de hoogte brengen (klik hier) als je niet wilt dat Plex de Interfacing-software gebruikt die jij hebt gemaakt en die jouw eigendom is. Elke dergelijke kennisgeving moet alle gevraagde informatie en representaties bevatten (zoals aangegeven door Plex). Plex zal een dergelijk juist verzoek inwilligen en zijn eigen gebruik van de Interfacing-software staken, maar er moet Plex een overgangsperiode van ten minste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek gegund worden om hieraan te kunnen voldoen. Plex is echter niet verplicht om het verwijderen of staken van het gebruik van de Interfacing-software van jou of anderen (inclusief Bevoegde gebruikers) buiten haar vermogen te bevestigen.
 4. GENERAL USER OBLIGATIONS. You represent that you are at least eighteen (18) years of age (or the legal age of majority, whichever is greater) and will, at all times, provide true, accurate, current, and complete information when submitting information or materials on or through the Plex Solution, including, without limitation, when you provide information via a Plex Solution registration, account, or submission form. You are responsible for completing any registration(s) or account requirements for access to applicable third party Content available through the Plex Solution. Individuals under the age of eighteen (18) (or the applicable age of majority) may utilize the Plex Solution only with the involvement and acceptance of (this TOS by) a parent or legal guardian and then solely as an Authorized User under a parent or legal guardian’s account. You further represent that you (or the person agreeing to, accepting, or acting under this TOS) are authorized to act on behalf of the person or entity named on the account with Plex. In addition, you agree to abide by all applicable local, state, national, and international laws and regulations with respect to your use of the Plex Solution. In particular, you may not take any action that will infringe on the intellectual property rights of Plex or any other third party. You acknowledge that unauthorized use of copyrighted content of others may subject you to civil and criminal penalties, including possible monetary damages, for copyright infringement. You also acknowledge and agree that use of the Internet and the Plex Solution is solely at your own risk. You further understand that by using the Plex Solution you may encounter content that you may find offensive, indecent, or objectionable. You assume all responsibility for obtaining and paying for all licenses and costs for third-party software and hardware necessary for access to the Plex Solution, and for maintaining and backing-up your content and data.
 5. GEBRUIKERSINHOUD en ACCEPTABEL GEBRUIK. Met de Plex-oplossing heb je toegang tot inhoud, gegevens, communicatie en andere interactieve opties en functionaliteit (met inbegrip van geüploade, gedownloade, gedeelde of uitgewisselde informatie of inhoud waarnaar die gezamenlijk wordt aangeduid als "Gebruikersinhoud"). Distributie van Gebruikersinhoud kan onderworpen zijn aan rechten van derden. Je stemt ermee in dat je door gebruik te maken van de Plex-oplossing geen van de volgende items uploadt, post, weergeeft of verzendt:
  • alles wat de rechten van anderen schaadt, intimideert, bedreigt, beledigt of op enige manier schendt of er inbreuk is op maakt (met inbegrip van, zonder beperking, octrooien, auteursrechten of handelsmerkrechten);
  • alles wat de goodwill of reputatie van Plex en haar diensten kan schaden, verminderen of benadelen;
  • alles wat de nabootsing van een andere persoon of entiteit inhoudt;
  • alles wat virale of schadelijke programmeercode, bestanden of software vormt;
  • alles wat junkmail, spam of onbevoegde reclame vormt; of
  • alles wat onwettig is.

  Plex behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken aanvullende praktijken, parameters en limieten vast te stellen met betrekking tot de weergave of beschikbaarheid van Gebruikersinhoud. Verder is Plex niet verplicht om Gebruikersinhoud op te nemen of te gebruiken die niet overeenkomt met of voldoet aan de technische of gebruikspraktijken, -parameters en -limieten van Plex.

 6. TOESTEMMING OM GEBRUIKERSINHOUD TE GEBRUIKEN. Je behoudt alle eigendomsrechten die je bezit voor de Gebruikersinhoud die je beschikbaar stelt aan Plex en/of de Plex-oplossing. Echter, door welk willekeurig type Gebruikersinhoud in te dienen of ter beschikking te stellen, verleen je Plex hierbij automatisch een auteursrechtvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken of te verwerken ter bevordering van en in verband met de werking van de Plex-oplossing. De rechten die je verleent, zijn beperkt tot het doel om de Plex-oplossing te leveren en te laten werken. Je erkent specifiek dat de Plex-oplossing de distributie van de Gebruikersinhoud mogelijk maakt en, als onderdeel van de voorgaande vergunning, verleen je elke gebruiker met wie je inhoud deelt een niet-exclusieve licentie om de Gebruikersinhoud via de Plex-oplossing te raadplegen en te gebruiken zoals toegestaan door de functionaliteit van de Plex-oplossing. Je verklaart dat je alle benodigde rechten bezit om de voorgaande vergunningen te verlenen en om de Gebruikersinhoud op andere wijze beschikbaar te maken voor Plex en voor (en via) de Plex-oplossing.
 7. GEEN VOORAFGAANDE SCREENING VAN GEBRUIKERSINHOUD; VERWIJDERING. Plex is niet verantwoordelijk voor het vooraf screenen of bewerken van de Gebruikersinhoud, posts op gebruikersforums of andere communicatie van jou of andere gebruikers en moedigt al zijn gebruikers aan om redelijke discretie en voorzichtigheid in acht te nemen bij het evalueren of beoordelen van dergelijke inhoud of communicatie. Bovendien worden meningen of informatie die jij of andere gebruikers verstrekken (tenzij afzonderlijk en uitdrukkelijk door Plex geleverd), niet door Plex onderschreven, afgekeurd of bewerkt, en evenmin onderschrijft Plex de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteit, aanvaardbaarheid, volledigheid, tijdigheid, rechtmatigheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van enige Gebruikersinhoud of -communicatie die door jou of andere gebruikers worden weergegeven, geüpload of gedistribueerd. Je erkent ook dat Plex geen controle heeft over de mate waarin een idee, inhoud of informatie door een partij of persoon kan worden gebruikt zodra deze is gepost, gedeeld of weergegeven. Niettemin behoudt Plex zich het recht voor om enige actie binnen haar vermogen te ondernemen met betrekking tot Gebruikersinhoud (of delen daarvan), berichten op het ondersteuningsforum, of andere communicatie waarvan Plex redelijkerwijs meent dat het noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridisch procedures of overheidsverzoeken; (ii) deze Voorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan; (iii) fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; (iv) te reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning; (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Plex, haar gebruikers of het publiek te beschermen; of (vi) een handeling of nalatigheid aan te pakken waarvan Plex in goed vertrouwen gelooft dat deze strijdig is met deze Voorwaarden en/of mogelijk onwettig of schadelijk is voor Plex, haar diensten of goodwill.
 8. Account. Mogelijk moet je bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om een ​​account bij Plex aan te maken. Het is mogelijk dat je aanmeldingsgegevens moet opgeven, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord, of dat je je houdt aan andere specifieke toegangsvereisten zoals door Plex naar eigen goeddunken van tijd tot tijd worden bepaald. Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in je account en gaat ermee akkoord om je aanmeldingsgegevens vertrouwelijk en beveiligd te houden. Je erkent dat Plex mogelijk geen bedieningselementen biedt die het volwassenheidsniveau van inhoud die beschikbaar is via de Plex-oplossing beperken. Als je je kind (jonger dan 18 jaar of de wettelijke meerderjarigheid, welke het grootst is) toegang geeft tot je Plex-account, bent je uitsluitend zelf verantwoordelijk om toezicht te houden op het gebruik van de Plex-oplossing door je kind en om te bepalen welk volwassenheidsniveau geschikt is voor of toegankelijk is voor je kind. Je dient Plex onmiddellijk op de hoogte te stellen als je vermoedt of op de hoogte bent van verlies of diefstal of ongeoorloofd gebruik van je aanmeldingsgegevens.
 9. ABONNEMENT en VERKOOP.
  1. 9.1. Subscription. Plex currently offers access to the Plex Solution at no cost. However, Plex may make available fee-based subscription offering(s). Please click here for more information. The subscription cost, subscription term, available trial period (if any), renewal information, and permitted payment methods will be specified at the time of order. All subscriptions are billed immediately in advance and are final unless otherwise indicated by Plex or as may be required under applicable law. There will be no refunds or credits for partial months, upgrades/downgrades, or nonuse.
  2. 9.2. Subscription Changes & Renewal. Subscription fees are subject to change (with prior notice) and shall apply to the upcoming renewal period (if any) as indicated. Such notice may be provided by email or by posting the changes to your Plex account, the Plex website, or through the Plex Solution. When you enroll in any recurring subscription arrangement, you authorize Plex to automatically charge the billing source you provided Plex at the time you enrolled for the subscription term specified (at the time of enrollment) until the subscription ends or you cancel your enrollment. To avoid being charged for the next renewal period, you must cancel at least one (1) day prior to the end of the then-current Plex subscription term. You may cancel by clicking here. For any change (upgrade or downgrade) in your subscription that you make or request, your fee and method of payment will be automatically adjusted and charged (as applicable) at the new rate on your next billing cycle. Downgrading your subscription may cause the loss of content, features, or capacity of your account.
  3. 9.3. Payment. Plex shall charge and you shall be responsible for payment of all taxes, tariffs, levies, or duties (except that Plex does collect VAT in certain countries). Unless otherwise indicated by Plex in writing, all amounts are immediately due and payable upon order (or renewal). Upon placing an order, you therefore agree to pay using the payment method indicated and grant authorization to Plex to charge the applicable (fee) to your payment provider. All transactions, however, are void where prohibited by law and Plex may request particular information in order to confirm the order and method of payment. Plex also reserves the right to terminate or suspend access to the Plex Solution if you fail to pay any amounts when due. Unless otherwise specified herein, all obligations with respect to the amounts due to Plex under the TOS shall survive any expiration or termination of the TOS.
 10. EIGENDOMSRECHTEN. De Plex-oplossing is eigendom van Plex GmbH of haar licentiegever(s). Copyright 2016-2018 © Plex GmbH en/of haar licentiegever(s). Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud die beschikbaar is via de Plex-oplossing is, tenzij anders aangegeven, beschermd door auteursrecht, handelsgeheim of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. PLEX, het Plex-logo en alle andere namen, logo's en symbolen die Plex en haar oplossingen, producten en diensten identificeren, zijn handelsmerken die eigendom zijn van Plex en het gebruik van dergelijke merken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plex is ten strengste verboden. Raadpleeg hier de beleidsverklaring van Plex ov er handelsmerken en richtlijnen voor meer informatie over de handelsmerken of dienstmerken van Plex. Andere namen van diensten, producten of bedrijven die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken en/of dienstmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
 11. INHOUD VAN DERDEN. Inhoud van derden die wordt weergegeven of toegankelijk is via de Plex-oplossing, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van de respectieve eigenaar. Het gebruik van de inhoud van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde partij die dergelijke inhoud levert. Deze Voorwaarden verlenen je niet het recht om inhoud van derden te kopiëren, distribueren, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk weer te geven of anderszins te gebruiken. Het is je uitdrukkelijk verboden om mee te werken aan of het mogelijk te maken om inhoud van derden ongeoorloofd te delen of te distribueren.
 12. VERTROUWELIJKHEID. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Plex-oplossing vertrouwelijke of niet-openbare informatie bevat die het bedrijfsgeheim(en) van Plex en/of haar licentiegevers is (de "Vertrouwelijke informatie"). Je stemt ermee in om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke informatie van Plex (en/of haar licentiegevers) te beveiligen en te beschermen op een manier die overeenkomt met behoud van de rechten van Plex daarin, met minstens evenveel zorg als je gebruikt om de vertrouwelijkheid van je eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard te bewaren, maar in geen geval met minder dan redelijke inspanningen. Je zult niet, noch derde partijen dit toestaan, de Vertrouwelijke informatie of enig onderdeel daarvan aan derde partijen verkopen, overdragen, publiceren, openbaar maken, of anderszins beschikbaar stellen, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Voorwaarden.
 13. FEEDBACK. Plex verwelkomt je feedback en suggesties over de producten of diensten van Plex of over het verbeteren van de Plex-oplossing. Door het verzenden van suggesties, informatie, materiaal of andere inhoud (gezamenlijk "Feedback") naar Plex, verklaar je en garandeer je dat dergelijke Feedback het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van derden niet schendt of schaadt (inclusief, zonder beperking, octrooien, auteursrechten of handelsmerkrechten) en dat je over alle benodigde rechten beschikt om Plex dergelijke Feedback te doen toekomen en te laten gebruiken. Bovendien geef je met alle door Plex ontvangen Feedback Plex impliciet een royaltyvrij, permanent, onherroepelijk, overdraagbaar, niet-exclusief recht en licentie op het overnemen, publiceren, reproduceren, verspreiden, versturen, distribueren, kopiëren, gebruiken, omzetten in afgeleide werken, en weergeven (geheel of gedeeltelijk) of tot actie laten leiden van dergelijke Feedback, zonder aanvullende goedkeuring of overweging, in enige vorm, media of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld voor de volledige duur van alle rechten die hierin mogelijk van kracht zijn, en je doet hierbij afstand van elke aanspraak op het tegendeel.
 14. MOBIEL GEBRUIK. De Plex-oplossing biedt een tool (of tools) of weergavefunctionaliteit die beschikbaar is via je mobiele telefoon of een ander mobiel computerapparaat (" Mobiele Plex-oplossingen") Denk eraan dat de normale tarieven en toeslagen voor berichten, gegevens en meer van je mobiele provider van toepassing zijn op je gebruik van de Mobiele Plex-oplossing(en). Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Plex-oplossingen door je mobiele provider worden verboden of beperkt, en niet alle Mobiele Plex-oplossing(en) werken mogelijk met alle providers of apparaten of op alle locaties. Daarom ben je uitsluitend zelf verantwoordelijk om bij je mobiele provider na te vragen of de Mobiele Plex-oplossing(en) beschikbaar zijn voor jouw mobiele apparaten; welke eventuele beperkingen van toepassing kunnen zijn op je gebruik van de Mobile Plex-oplossing(en); en hoeveel een dergelijk gebruik je gaat kosten. Niettemin zal je gebruik van de Plex-oplossing strikt in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.
 15. KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES OF APPLICATIES. Plex kan naar eigen goeddunken koppelingen bieden naar andere sites of applicaties op het internet, inclusief naar de Plex Store. Dergelijke andere sites worden onderhouden door derden waarover Plex geen controle uitoefent. Deze koppelingen impliceren geen goedkeuring van een derde partij of een website van een derde partij of de informatie, producten of diensten die door een derde partij worden aangeboden. Plex raad je aan om je op de hoogte te stellen van de toepasselijke voorwaarden, bepalingen of kennisgevingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze sites of applicaties van derden.
 16. PLATFORMS en NETWERKEN van DERDEN. Met bepaalde functies kun je je inhoud synchroniseren met platforms en netwerken van derden. Deze functies verbeteren de prestaties van de Plex-oplossing en stellen je in staat om de Plex-oplossing beter te integreren en te harmoniseren met informatie die is opgeslagen op of gebruikt wordt met netwerken van derden. Als je deze functie gebruikt, moet je je meestal aanmelden bij je account van deze dienst van derden; dit doe je op eigen risico. Je moet je privacy-instellingen op deze netwerken en platforms altijd controleren en indien nodig aanpassen voordat je ze koppelt aan of verbindt met de Plex-oplossing. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Plex op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden.
 17. ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS.Additional notices, terms, and conditions may apply to certain subscription arrangements (including sign-up or registration), Plex products, solutions, or services, receipt of (or access to) certain content, participation in a particular program, and/or to specific portions or features of the Plex Solution. Without limitation of the foregoing, you hereby agree that (a) this TOS operates in addition to any terms of use imposed or required by any digital download platform from which you download the Plex Solution (“App Provider Terms”); and (b) the terms of this TOS supplement and do not alter or amend any such App Provider Terms.
 18. PRIVACYBELEID. Raadpleeg het Privacybeleid van Plex voor een samenvatting van de verzameling gegevens waaruit je identiteit valt af te leiden en de gebruikspraktijken van Plex. Plex is niet verantwoordelijk voor jouw gebruik van Interfacing-software of voor het verzamelen van gegevens of gerelateerde gebruikspraktijken die verband houden met je gebruik of onderhoud van Interfacing-software. Je gaat er verder mee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere berichten die Plex je elektronisch stuurt (gebruikmakend van de contactgegevens die je via de Plex-oplossing verstrekt), voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten.
 19. VERKLARING(EN). Je verklaart en garandeert dat (i) de persoon die deze Voorwaarden aanvaardt de wettelijke bevoegdheid heeft om de genoemde persoon te binden aan het account en (ii) hij of zij het recht, de macht en de autoriteit heeft om (a) deze Voorwaarden aan te gaan, (b) de respectieve en toepasselijke verklaringen en garanties die hierin zijn vervat te maken, en (c) zich te houden aan de respectieve plichten, verplichtingen en convenanten die hieronder worden uiteengezet en deze uit te voeren.
 20. DISCLAIMER. DE PLEX-OPLOSSING WORDT GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS EN KAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONJUISTHEDEN BEVATTEN. PLEX KAN OP ELK MOMENT EN OM ENIGE REDEN AANPASSINGEN IN EN/OF VERANDERINGEN AAN DE PLEX-OPLOSSING AANBRENGEN. ANDERS DAN HET RECHT OM AAN HAAR VERPLICHTINGEN VOLGENS DEZE VOORWAARDEN TE VOLDOEN, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST PLEX UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN INMENGING IN HET GENIETEN VAN INFORMATIE, VEILIGHEID, NIET-OVERTREDING, VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. JE ERKENT EN AANVAARDT DAT PLEX GEEN GARANTIE GEEFT DAT DE PLEX-OPLOSSING VRIJ IS VAN VIRUSSEN, MALWARE OF SCHADELIJKE PROGRAMMEERSOFTWARE (OF CODE), FOUTLOOS IS, ONONDERBROKEN IS OF OP EEN WIJZE IS DIE VOLDOET AAN JOUW VEREISTEN OF VOLDOET AAN ENIGE JURIDISCHE, TECHNISCHE OF CERTIFICERINGSSTANDAARD. OMDAT DE PLEX-OPLOSSING IS GEBASEERD OP JOUW INHOUD EN GEGEVENS, LIGT HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE PLEX OPLOSSING BIJ JOU. INDIEN DEZE GARANTIEDISCLAIMER OP ENIGERLEI WIJZE ALS ONUITVOERBAAR BESCHOUWD WORDT DOOR EEN HOF VAN EEN BEVOEGDE RECHTSMACHT, ZULLEN ALLE UITDRUKKELIJKE EN/OF IMPLICIETE GARANTIES DIE DOOR DIT HOF WORDEN VERORDEND IN DUUR WORDEN BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN VANAF HET BEGIN VAN DE AANVANKELIJKE PERIODE VOOR DE PLEX-OPLOSSING EN ZIJN GEEN GARANTIES VAN TOEPASSING NA DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN.
 21. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. JE VERLOST EN VRIJWAART PLEX UITDRUKKELIJK VAN ELKE SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG VAN EEN OORZAAK BUITEN DE CONTROLE VAN PLEX, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ELKE SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR HARDWARE, BESTANDEN, SYSTEMEN, SOFTWARE, DIENSTEN OF NETWERKEN BUITEN DE CONTROLE VAN PLEX. PLEX IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK DOOR JOU OF ENIGE ANDERE PERSOON VAN ENIGE VORM VAN INTERFACING-SOFTWARE (BUITEN HAAR CONTROLE). BOVENDIEN IS ALLE GEBRUIKERSINHOUD (OF ANDERE GEGEVENS OF INHOUD) DIE JE GEBRUIKT VIA DE PLEX-OPLOSSING OP EIGEN RISICO. IN VERBAND HIERMEE ERKEN JE SPECIFIEK DAT PLEX NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK (OF VERTRAGING BIJ HET GEBRUIK) OF HET NIET BEWAREN VAN GEGEVENS OF INHOUD DIE BESCHIKBAAR WERD GEMAAKT VIA DE PLEX-OPLOSSING EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG GEBRUIK VAN DE INHOUD DOOR ANDERE GEBRUIKERS, MET INBEGRIP VAN JE BEVOEGDE GEBRUIKERS. BOVENDIEN ZAL PLEX IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, STRAFBARE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PLEX-OPLOSSING OF MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN OM DE PLEX-OPLOSSING TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS PLEX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PLEX VOOR SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PLEX-OPLOSSING EN VOOR ENIGE ANDERE REDEN MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT JE GEBRUIK VAN DE PLEX-OPLOSSING, VOOR EEN BEDRAG VAN NIET MEER DAN $100 OF HET TOTALE BEDRAG DAT JE DAADWERKELIJK HEBT BETAALD AAN PLEX TIJDENS DE AFGELOPEN DRIE MAANDEN IN VERBAND MET JE INDIVIDUELE GEBRUIK VAN DE PLEX-OPLOSSING, AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HET GROOTST IS. Jij en Plex komen overeen om vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden alleen op individuele basis aanhangig te maken en niet als aanklager of lid van een vermeende groep of representatieve actie of procedure. Tenzij jij en Plex anders overeenkomen, kunnen de vorderingen van meer dan één persoon of partij niet geconsolideerd worden. Jij en Plex zijn het erover eens dat vrijstelling (inclusief geldelijke, gerechtelijke en verklaarde vrijstelling) alleen kan worden toegekend aan de individuele partij die om de vrijstelling verzocht ​​en alleen in de mate om in de vrijstelling te voorzien in het licht van de individuele vordering(en) van die partij.
 22. VRIJWARING. Je stemt ermee in om Plex (en zijn gelieerde ondernemingen, aannemers, werknemers, agenten, leveranciers en partners) te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, rechtszaken, acties, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, schade, uitgaven en eventuele andere verplichtingen, waaronder, zonder beperking, juridische kosten die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden, jouw Interfacing-software of enige andere schending of vermeende schending van de rechten (inclusief, zonder beperking, octrooien, auteursrechten of handelsmerkrechten) van enige andere persoon of entiteit door jouw Gebruikersinhoud.
 23. ARBITRAGE. Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Plex (ongeacht of bij een dergelijk geschil een derde partij betrokken is) met betrekking tot jouw relatie met Plex, inclusief, zonder beperking, geschillen in verband met deze Voorwaarden, je gebruik van de Plex-oplossing en/of rechten van privacy en/of publiciteit, zullen worden beslecht door bindende, individuele arbitrage. Zonder het recht van Plex te beperken om gerechtelijke of andere billijke hulp in te roepen (zoals hieronder uiteengezet), zullen geschillen die zich voordoen met betrekking tot deze Voorwaarden tussen jou en Plex ("partijen") worden verwezen naar een bemiddelaar die is gelieerd aan Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS"). De bemiddelaar wordt in onderlinge overeenstemming door de partijen gekozen. In het geval dat de partijen het niet eens raken over een bemiddelaar binnen dertig (30) dagen nadat de initiatiefnemende partij de andere partij schriftelijk op de hoogte heeft gebracht dat zij van plan is om bemiddeling te zoeken, zullen de partijen elk een bemiddelaar selecteren die is gelieerd aan JAMS, waarna deze bemiddelaars gezamenlijk een derde bemiddelaar zullen aanwijzen om het geschil te beslechten. Bemiddeling zal worden uitgevoerd volgens de regels die dan gelden voor de JAMS/ENDISPUTE Streamlined Arbitration Rules and Procedures die van kracht waren op het moment van het indienen van het verzoek om bemiddeling. De partijen nemen specifiek de bepalingen op van de California Code of Civil Procedure Section 1283.05 met betrekking tot ontdekking. De uitspraak van de bemiddelaar is bindend en kan als een vonnis in een bevoegde rechtbank worden ingeschreven. De arbitrageprocedure wordt voortgezet en gehoord in Santa Clara County, Californië, VS, waarbij de Engelse taal wordt gebruikt. Bij elke actie of procedure om rechten onder deze Voorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij het recht om kosten en redelijke honoraria van advocaten van de andere partij te verhalen. Je kunt alleen vorderingen voor eigen rekening indienen. Noch jij noch Plex zal deelnemen aan een bemiddeling voor een hele klasse voor enige vorderingen die onder deze Voorwaarden vallen. Deze voorziening voor geschillenbeslechting valt onder de Federal Arbitration Act.
 24. TOEPASSELIJK RECHT. De Plex-oplossing wordt beheerd en uitgevoerd door Plex vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in en zullen worden geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zoals van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan en volledig zijn uitgevoerd in de staat Californië. Je zoekt toegang tot en gebruikt de Plex-oplossing uit eigen beweging en je bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot je toegang tot en gebruik van de Plex-oplossing. Bovendien bevindt het hoofdkantoor van Plex zich in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat informatie die je aan Plex verstrekt of die Plex verkrijgt als gevolg van je gebruik van de Plex-oplossing, kan worden verwerkt en overgedragen aan de Verenigde Staten en vallen onder de Amerikaanse wetgeving. Onder voorbehoud van het voorgaande arbitraire recht, zal elke actie om deze Voorwaarden af ​​te dwingen worden voorgelegd aan de rechtbanken die het Superior Court van Santa Clara County en het Amerikaanse District Court voor het noordelijke district van Californië voorzitten, en alle partijen in deze Voorwaarden stemmen er uitdrukkelijk mee in dat ze onder de rechtspraak van dergelijke rechtbanken vallen. Jij en Plex zien af ​​van juryrechtspraak. Bovendien kun je alleen vorderingen voor eigen rekening indienen. Noch jij noch Plex zullen deelnemen aan een groepsactie of groepsarbitrage voor enige vorderingen die onder deze Voorwaarden vallen. Je stemt er ook mee in geen deel te nemen aan vorderingen die zijn ingediend bij een privé-procureur-generaal of een vertegenwoordigende hoedanigheid, of samengestelde vorderingen waarbij het account van een andere persoon is betrokken, indien Plex partij is bij de procedure.
 25. COMMUNICATIE EN KENNISGEVING. Alle communicatie(s) of kennisgeving (en alle gerelateerde materialen of informatie) die op grond van deze Voorwaarden moeten worden verzonden, zijn in de Engelse taal en worden geacht te zijn verstrekt: (a) na ontvangst indien door persoonlijke levering; (b) na ontvangst indien verzonden door gecertificeerde of geregistreerde U.S. Mail (waarbij een ontvangstbewijs wordt teruggezonden); (c) één dag nadat deze is verzonden, indien door een grote commerciële bezorgdienst binnen 24 uur geleverd; of (d) met betrekking tot de beëindiging van deze Voorwaarden of voor informatie die in het algemeen van toepassing is op eindgebruikers van de Plex-oplossing, op het door jou aangegeven e-mailadres.
 26. EXPORTCONTROLE EN WETTELIJKE NALEVING. Je verklaart en garandeert dat je (a) je niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen steunt"; en (b) niet vermeld staat op de lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid. Je stemt er hierbij mee in dat (i) je je houdt aan alle van toepassing zijnde Sancties en Exportcontrolewetten, (ii) jij als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat de Plex-oplossing alleen wordt gebruikt, bekendgemaakt en/of vervoerd in overeenstemming met alle toepasselijke Sancties en Exportcontrolewetten, en (iii) je de Plex-oplossing, in welke vorm dan ook, direct of indirect niet opnieuw zult exporteren of overdragen aan een persoon of entiteit die is gevestigd in Cuba, Iran, Syrië, Soedan, Zuid-Soedan of Noord-Korea.
 27. NALEVING VAN VEILIGHEID. Je mag de Plex-oplossing of enige gegevens, systemen, netwerken of diensten van Plex niet gebruiken om illegaal, beledigend of onverantwoordelijk gedrag te tonen, te bevorderen of te promoten, inclusief, zonder beperking, toegang tot of het gebruik van Plex-gegevens, -systemen of -netwerken op ongeoorloofde wijze om te proberen de kwetsbaarheid van een Plex-systeem of -netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen, Plex-beveiligings- of authenticatiemaatregelen te omzeilen, Plex-gegevens of -verkeer in de gaten te houden, Plex-diensten te verstoren, e-mailadressen, schermnamen of andere identificatiegegevens uit de Plex-oplossing te verzamelen of te gebruiken, informatie uit de Plex-oplossing te verzamelen of te gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar of licentiegever, met behulp van valse, misleidende of bedrieglijke TCP-IP-pakketheaderinformatie, de Plex-oplossing te gebruiken om software of tools te distribueren die informatie verzamelen, verspreiden van advertenties of je bezighouden met gedrag dat waarschijnlijk resulteert in vergelding tegen Plex of zijn gegevens, systemen of netwerk. Werkelijk of getracht ongeoorloofd gebruik van de Plex-oplossing kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging, inclusief, zonder beperking, sancties onder de Computer Fraud and Abuse Act van 1986 onder de Amerikaanse federale wet. Plex behoudt zich het recht voor om activiteiten te bekijken, te bewaken en vast te leggen via de Plex-oplossing zonder kennisgeving of toestemming van jou. Alle informatie verkregen door toezicht, bewaking of vastlegging is onderworpen aan controle door wetshandhavingsinstanties in verband met onderzoek of vervolging van mogelijke criminele of onwettige activiteiten via de Plex-oplossing, evenals aan openbaarmakingen vereist door of onder toepasselijke wetgeving of verwante acties van overheidsinstanties. Plex zal zich ook houden aan alle rechterlijke bevelen of dagvaardingen met betrekking tot verzoeken om dergelijke informatie. Naast het voorgaande behoudt Plex zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de werking van of de toegang tot de Plex-oplossing of een deel van de Plex-oplossing te wijzigen, bij te werken, op te schorten, te beëindigen of te onderbreken om de Plex-oplossing of Plex te beschermen.
 28. RECHTERLIJKE BEVELEN. Je erkent dat elke schending, feitelijk of in de vorm van een bedreiging, van deze Voorwaarden, inclusief, zonder beperking, tot ongeoorloofd gebruik van eigendommen van Plex, onherstelbare schade aan Plex zal toebrengen, een schade die niet in te schatten valt in geldelijke schade, en waarvoor Plex onvoldoende rechtsmiddelen zou hebben. Je gaat er daarom mee akkoord dat Plex het recht heeft, naast andere beschikbare rechtsmiddelen, om een ​​dwangbevel of andere passend billijk dwangmiddel te vragen en te krijgen van een rechtbank van competente jurisdictie die elke inbreuk, bedreiging of feitelijk, op jouw verplichtingen krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden beperkt. Bijgevolg zie je hierbij af van elke vereiste dat Plex een obligatie of een andere zekerheid plaatst in het geval er een gerechtelijk of billijk dwangbevel wordt verzocht door of toegekend aan Plex om enige bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen.
 29. TERM AND TERMINATION. This TOS will take effect (or re-take effect) at the (and each) time you begin installing, accessing, or using the Plex Solution, WHICHEVER IS EARLIEST, and is effective until terminated as set forth below. Plex reserves the right to terminate this TOS at any time on reasonable grounds, which shall specifically include, without limitation, discontinuation of the Plex Solution (or related services) as an offering of the Plex business, nonpayment, termination of account, fraudulent or unlawful activity, or actions or omissions that violate this TOS, subject to the survival rights of certain provisions identified below. In addition, Plex shall have the right to take appropriate administrative and/or legal action in the event of breach or (alleged) criminal activity, including alerting legal authorities, as it deems necessary in its sole discretion. You may also terminate this TOS at any time by providing Plex with notice of cancellation, but all applicable provisions of this TOS will survive termination, as identified below. You may close your account by clicking here. Upon termination and in accordance with law, your right to access and use the Plex Solution shall cease (regardless of the subscription period) and you must immediately destroy all copies of any aspect of the Plex Solution in your possession. Termination shall result in deactivation or deletion of your account with Plex. The provisions concerning Content, License Grant Restrictions, Proprietary Rights, Permission to Use User Content, Proprietary Rights, Feedback, Confidentiality, Additional Terms and Conditions, Disclaimer of Warranty, Limitation of Liability, Indemnification (for a period of one year after termination), Arbitration, Governing Law, Enforcing Security, Injunctive Relief, Term and Termination, Waiver & Severability, and Entire Agreement will survive the termination of this TOS for any reason. Further, Plex shall not be responsible for any damage that may result or arise out of termination of this TOS.
 30. VERKLARING VAN AFSTAND en DEELBAARHEID. Nalaten van aandringen op een strikte uitvoering van enige van de bepalingen van deze Voorwaarden, resulteert niet in een verklaring van afstand van een daaropvolgend verzuim of mislukking in uitvoering. Geen verklaring van afstand door Plex van enig recht onder deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig ander recht of bepaling, of als een verklaring van afstand van datzelfde recht of bepaling op enig ander moment. Als wordt vastgesteld dat enig deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette disclaimers, locatie, verordening en beperking in aansprakelijkheid, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn overgenomen door een geldige, afdwingbare bepaling die het duidelijkst overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze Voorwaarden blijft van kracht.
 31. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie tussen jou en Plex als gevolg van deze Voorwaarden of je gebruik van de Plex-oplossing, en je hebt geen enkele vorm van bevoegdheid om Plex in welk opzicht dan ook te binden. Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen jou en Plex met betrekking tot je individuele gebruik van de Plex-oplossing. Deze Voorwaarden kunnen door jou niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie gegeven, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Plex. Plex kan deze Voorwaarden en zijn rechten en verplichtingen overdragen, toewijzen of delegeren zonder toestemming. Wees je ervan bewust dat Plex zich het recht voorbehoudt om de bepalingen van deze Voorwaarden en de voorwaarden waaronder de Plex-oplossing en het aanbod ervan aan jou wordt verstrekt, te wijzigen door online een herziene versie van de Voorwaarden te plaatsen of door in een mailing en/of e-mail kennis te geven van deze herziening. Bovendien kan Plex elk aspect, programma, functionaliteit of optie van de Plex-oplossing toevoegen, wijzigen of verwijderen. Je voortgezet gebruik van de Plex-oplossing na elke toevoeging, wijziging of verwijdering zal definitief worden beschouwd als aanvaarding van enige wijziging in de bepalingen van deze Voorwaarden. Bekijk daarom regelmatig deze Voorwaarden op deze locatie.
 32. CONTACT INFORMATION. If you have questions regarding the Plex Solution or if you are interested in obtaining more information concerning Plex or its products, services, or solutions, please contact Plex.

Het beste van Plex

Plex Pass geeft je exclusieve toegang tot fantastische nieuwe opties en apps.

Meer informatie

Het beste van Plex

Servicevoorwaarden is een Premium-optie en vereist een Plex Pass-abonnement.

Meer informatie

Plex Media Server

Plex Media Server is the software that allows you to stream your content to all of your devices, anywhere.

Meer informatie