Privacy en juridische kennisgeving

Handelsmerken en richtlijnen van Plex

Plex is een pakket met software en diensten die mensen helpt om hun persoonlijke media beter te organiseren, delen en ervan te genieten. Wij erkennen dat onze gemeenschap en het ecosysteem een ​​integrale rol spelen in deze visie door bruikbare producten en toepassingen te ontwikkelen die Plex als platform benutten. We erkennen ook daarom dat er behoefte is om te verwijzen naar Plex en naar onze producten en diensten te linken. We identificeren onze producten en diensten, met onze handelsmerken, die bestaan ​​uit namen, logo's, woorden, tekens en kleuren, waarvan een aantal hieronder geïdentificeerd worden. We beschouwen deze merken als waardevolle onderdelen.

Richtlijnen voor handelsmerk

Om ervoor te zorgen dat er nooit verwarring over onze producten en diensten kan bestaan, of onze relatie met ontwikkelaars, partners en andere leden van het ecosysteem en de gemeenschap van Plex, hebben we samen de volgende richtlijnen gemaakt. Gebruik van de merken op de hieronder beschreven manieren stelt je in staat om de onderhandelingen over overeenkomsten met Plex en haar advocaten, of het ontvangen van een verzoek voor wijzigingen vanwege ​​oneigenlijk gebruik te voorkomen. Je moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plex ontvangen om onze merken te kunnen gebruiken op een manier die niet in de richtlijnen staat en jouw gebruik is onderworpen aan jouw akkoord om wettelijk gebonden te zijn aan deze richtlijnen, met inbegrip van de voorwaarden van onze handelsmerklicentie hieronder. Als je vragen hebt over het voorgenomen gebruik van onze merken of als je toestemming wilt vragen voor gebruik met een bepaald doel, neem dan contact met ons op .

Naamgeving van jouw toepassing of product; een domein aanvragen

Wij waarderen de wens van ontwikkelaars om hun producten en toepassingen te associëren met Plex. Om ervoor te zorgen dat je jouw integratie kunt bevorderen zonder dat er verwarring over de vraag of het om wel of niet een product van Plex gaat, dien je de volgende richtlijnen met betrekking tot naamgeving voor jouw product en/of domein in acht te nemen:

Je mag:

 • Naamgeving van jouw website, product of toepassing met iets unieks, op een manier die aan de andere richtlijnen voldoet.
 • Voel je vrij om op jouw website uit te leggen dat jouw applicatie 'gebruik maakt van Plex'.
 • Gebruik 'voor Plex' achter de naam van jouw toepassing als de naam hiervan niet uniek is.

Je mag niet:

 • Gebruik Plex of afgeleiden daarvan in de naam van jouw toepassing
 • Gebruik 'voor Plex' achter de naam van jouw toepassing als de naam hiervan niet uniek is. Bijvoorbeeld, 'afstandsbediening, cliënt, speler' etc. zijn beschrijvende termen die niet als uniek worden beschouwd.
 • Een domein registreren met Plex (of een andere schrijfwijze van Plex).
 • Een verzoek indienen voor een merk met daarin de naam Plex.
 • Gebruik of afgeleid gebruik van de handelsmerkpictogrammen van Plex (zie onderstaande definitie). Voorbeelden van afgeleide iconografie zijn onder meer:
  • een speelsymbool in het profiel;
  • een afspeelsymbool, of een deel ervan, met zwarte, donkergrijze of oranje kleuren.

Visueel ontwerp van jouw website, toepassing en gerelateerde afbeeldingen en iconografie

Je mag:

 • Ontwerp jouw wesite met unieke branding en logo's, die aan de andere richtlijnen voldoen.
 • Maak duidelijk onderscheid tussen verschillende merken van Plex, met inbegrip van links naar een website van Plex, vanaf jouw eigen website.
 • Volg de vereisten met betrekking tot de identiteit van het merk tijdens het weergeven van een logo van Plex.

Je mag niet:

 • Het kopiëren van het uiterlijk en image van de website van Plex (inclusief het gebruik van onze verschillende kleurencombinaties, grafische ontwerpen of typografie) dan wel een veranderd, vervormd of geïnterpreteerde vertegenwoordiging van een van de merken van Plex, omdat dit tot verwarring onder onze gebruikers zou kunnen leiden.
 • Vertoon alle handelsmerken van Plex op een manier die opvallender is dan de namen en handelsmerken van jouw bedrijf, product of dienst.

Geschreven werk over Plex

Je mag:

 • De titel van jouw werk moet duidelijk vermelden dat het over Plex gaat, zonder schriftelijke toestemming of goedkeuring van Plex. Bijvoorbeeld, "Gids voor verbetering van 'X' met Plex" is gepast, terwijl "De Plex-handleiding voor 'X' 'dat niet is.
 • Het merk Plex kan worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord, nooit als werkwoord, of als meervoud of bezittelijke vorm.
 • Wanneer je 'Plex' als naam van jouw Plex-platform gebruikt, moet je de algemene term na het merk vermelden: 'het Plex-platform.'

Je mag niet:

 • Gebruik een verwarrende boektite die zou kunnen impliceren jouw boek door ons wordt aanbevolen of door ons geschreven is.
 • Het gebruik van ons ​​logo op jouw hoes of in jouw titel. Dit kan verwarrend zijn en impliceren dat het boek officieel door Plex is uitgegeven.

Producten/vervaardigde voorwerpen

Plex verleent geen vergunning of licentie voor het gebruik van haar handelsmerken of logo's in verband met merchandise en andere producten, zoals kleding, hoeden, mokken, poppen en speelgoed, zonder een specifieke schriftelijke overeenkomst.

Je mag:

 • Neem contact met ons op met een gedetailleerd voorstel als je om een ​​uitzondering wilt vragen.

Je mag niet:

 • Gebruik van de Plex-handelsmerken, met name eventuele afspeelsymbolen of andere logo's of namen op een kleding of koopwaar zonder een schriftelijke overeenkomst met ons.

De merken van Plex gebruiken in jouw advertentie- of marketingcampagne

Je mag:

 • Gebruik het Plex-logo of het icoontje van de Plex-applicatie als een link naar de dienst van Plex, op een manier die aan de andere richtlijnen voldoet.
 • Gebruik het Plex-logo of het icoontje van de Plex-applicatie om aan te tonen dat jouw product compatibel is met Plex.

Je mag niet:

 • Gebruik de merken van Plex op een manier die een Plex-samenwerking met, of goedkeuring van jouw product of bedrijf zou kunnen impliceren.
 • De merken van Plex op wat voor manier dan ook vervormen of aanpassen.
 • Het gebruik van de merken op een manier die het merk Plex verwart met jouw merk of een ander merk.
 • Gebruik slogans of auteursrechtelijk beschermde werken van Plex op een manier die een relatie of overeenkomst met Plex suggereert.
 • Gebruik van het merk Plex in verband met illegale activiteiten.

Eigendom toeschrijven aan de handelsmerken van Plex

Als je handelsmerken van Plex gebruikt, moet je toekenning van het eigendom van Plex van dergelijk handelsmerk(en) bieden door een van de volgende uitspraken te doen:

 • "Plex, het Plex Play-logo en Plex Media Server zijn handelsmerken van Plex en worden gebruikt onder een licentie" verwijst naar het bijzondere merk dat je gebruikt; of
 • "* Gebruikt onder licentie van Plex", waar het sterretje naast handelsmerken Plex staat.

Handelsmerken van Plex

PLEX, PLEX PASS, myPLEX, PLEX MEDIA SERVER, PLEX MEDIA CENTER, PLEX MEDIA MANAGER, PLEX HOME THEATER, PLEX TV, PLEX.TV, the Plex Play Logo (“>” in gestileerde vorm) zijn handelsmerken die het exclusieve eigendom van Plex, Inc. zijn. Onbevoegd gebruik van deze handelsmerken of andere handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkfuncties die deel uitmaken van Plex zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Om toestemming voor het gebruik van de merkfuncties van Plex aan te vragen of voor andere vragen met betrekking tot handelsmerken, kun je contact met ons opnemen .

Handelsmerken in jouw land

Deze richtlijnen zijn natuurlijk niet uitgebreid genoeg om al onze rechten en acties die zijn toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving te beschrijven, of bepaald toegestaan gebruik van onze merken die op grond van de wetgeving in bepaalde landen mogelijk op jou van toepassing zijn. Jij bent verantwoordelijk voor het bevestigen van de wetten die van toepassing zijn op jouw voorgenomen gebruik.

We hebben bepaalde normen voor de presentatie van ons logo, typografische elementen en kleuren waarvan wij willen dat je ze opvolgt voor het gebruik van onze merken. Je kunt deze normen hieronder vinden.

Richtlijnen voor het gebruik van het logo

We hebben bepaalde normen voor de presentatie van ons logo, typografische elementen en kleuren waarvan wij willen dat je ze opvolgt voor het gebruik van onze merken. Je kunt deze normen hier vinden.

Logo's van Plex

Voor jouw gemak zullen wij juist geformatteerde Plex-logo's beschikbaar stellen op deze pagina voor jouw gebruik, onder voorbehoud van de mer richtlijnen en licentievoorwaarden op deze pagina (waarmee je akkoord gaat als voorwaarde voor het gebruik ervan).

Voorwaarden van de licentie om handelsmerk(en) van Plex te gebruiken

Als je ervoor kiest om de handelsmerken van Plex te gebruiken, vragen wij jou om te voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen die hierboven uiteengezet zijn. Jouw gebruik is onderhevig aan jouw akkoord om wettelijk gebonden te zijn aan de voorwaarden van onze handelsmerklicentie, waarvan de voorwaarden hieronder uiteen zijn gezet. Natuurlijk ben je niet verplicht om akkoord te gaan met deze licentievoorwaarden, maar als je het er niet eens bent, heb je geen recht om onze handelsmerken te gebruiken in verband met jouw product of dienst. Indien je de handelsmerken van Plex gebruikt, zal dat worden beschouwd als jouw erkenning en akkoord met betrekking tot de volgende voorwaarden:

 1. je zult je aan alle geldende richtlijnen die hierboven genoemd zijn houden, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Plex gewijzigd kunnen worden;
 2. Plex is eigenaar van alle rechten op het handelsmerk/de handelsmerken van Plex en de aanzienlijke goodwill van deze merken (met inbegrip van eventuele aanvullende goodwill die kan voortvloeien uit het gebruik van onze merken);
 3. het gebruik of de weergave van handelsmerken van Plex in verband met jouw toepassing of ander product mag geen recht, titel of belang creëren voor jou met betrekking tot de handelsmerken van Plex;
 4. Plex heeft het exclusieve recht en de discretie om gerechtelijke of administratieve procedures in gang te zetten om rechten met betrekking tot de handelsmerken te handhaven, met inbegrip van acties voor merkinbreuk en oneerlijke concurrentieprocedures;
 5. je gaat ermee akkoord om niet direct of indirect, het gebruik van Plex, het eigendom, of registratie van merken van Plex uit te dagen;
 6. je stemt ermee in om Plex, op diens verzoek, kopieën van jouw marketingmiddelen en redelijkerwijs bewijsmateriaal te bieden dat de kwaliteit van jouw product of dienst voldoet aan de standaard van de industrie;
 7. je mag jouw beperkte licentie om de Plex handelsmerken te gebruiken niet verkopen, toewijzen of anderszins overdragen zonder vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Plex te krijgen; en
 8. je gaat ermee akkoord dat Plex niet aansprakelijk is jegens jou of een externe partij als gevolg van jouw gebruik van de handelsmerken van Plex (die worden verstrekt "zoals ze zijn" en zonder enige garantie of bevestiging dat ze geen inbreuk maken op de rechten van andere partijen), en jij zult eventuele verliezen, schade en kosten in verband met een claim tegen Plex die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van dergelijke handelsmerken en/of uw producten of diensten vergoeden en Plex hiervan vrijwaren; en
 9. je gaat ermee akkoord dat deze licentie en enig recht op het gebruik van de handelsmerken van Plex automatisch vervalt bij het niet naleven van deze licentievoorwaarden.