<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;500;600;700&#038;display=optional"> Trademarks and Guidelines | Plex

Handelsmerken en richtlijnen

Plex is een verzameling van software en diensten die mensen helpt om het ordenen, delen en genieten van hun persoonlijke media gemakkelijk te maken. We erkennen dat onze community en ons ecosysteem een ​​integrale rol spelen in deze visie door nuttige producten en applicaties te ontwikkelen die het Plex-platform verrijken. We erkennen daarom ook de noodzaak om te verwijzen en te koppelen naar Plex en onze producten en diensten. Onze producten en diensten zijn herkenbaar an onze handelsmerken, die bestaan ​​uit namen, logo's, woorden, tekens en kleuren, waarvan een aantal hieronder worden beschreven. We beschouwen deze merken als waardevolle eigendommen.

Richtlijnen voor handelsmerken

Om ervoor te zorgen dat er nooit verwarring ontstaat over onze producten en diensten of onze relatie met ontwikkelaars, partners en andere leden van het Plex-ecosysteem en de Plex-community, hebben we de volgende richtlijnen opgesteld. Als je de merken op de hieronder beschreven manieren gebruikt, voorkom je dat je met Plex en haar advocaten hoeft te onderhandelen over overeenkomsten, of dat je een verzoek ontvangt om een ​​ongepast gebruik te wijzigen. Je dient uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plex te ontvangen om onze merken te gebruiken op een manier die niet in de richtlijnen wordt beschreven en je gebruik ervan valt onder je overeenstemming om gebonden te zijn aan deze richtlijnen, inclusief de voorwaarden van onze handelsmerklicentie hieronder. Als je vragen hebt over een voorgesteld gebruik van onze merken of om toestemming te vragen voor een bepaald gebruik, kun je contact met ons opnemen.

Je applicatie of product een naam geven; een domein aanvragen

We waarderen de wens van ontwikkelaars om hun producten en applicaties aan Plex te koppelen. Om ervoor te zorgen dat je je integratie kunt promoten zonder dat verwarring ontstaat over de vraag of het een Plex-product is, volg je de volgende naamgevingsrichtlijnen voor jouw product en/of domein:

Wat mag:

 • Je website, product of applicatie een naam geven die uniek is en voldoet aan de andere richtlijnen.
 • Wees vrij om op je site uit te leggen dat je applicatie "Werkt met Plex".
 • Gebruik van "voor Plex" achter de naam van je applicatie, op voorwaarde dat de naam van je applicatie uniek is.

Wat niet mag:

 • Gebruik van Plex of afgeleiden daarvan in de naam van je applicatie
 • Gebruik van "voor Plex" achter de naam van je applicatie als de naam van je applicatie niet uniek is. "Remote Control, Client, Speler" enz. zijn bijvoorbeeld beschrijvende termen en worden niet als uniek beschouwd.
 • Registreren van een domein met Plex (of fout gespelde vormen van Plex).
 • Een handelsmerk aanvragen met een naam die Plex bevat.
 • Gebruik of afgeleid gebruik van Plex-handelsmerksymbolen (zie onderstaande definitie). Voorbeelden van afgeleide iconografie zijn:
  • een afspeelsymbool in profiel;
  • een afspeelsymbool, of een deel ervan, met zwarte, donkergrijze of oranje kleuren.

Visueel ontwerp van je website, applicatie en gerelateerde graphics en iconografie

Wat mag:

 • Ontwerp van je site met unieke branding en logo's die voldoen aan de andere richtlijnen.
 • Duidelijk onderscheid aanbrengen tussen alle Plex-merken, inclusief elke koppeling naar een Plex-website, en je eigen inhoud op je site.
 • Volgen van de vereisten betreffende de merkidentiteit wanneer je een Plex-logo weergeeft.

Wat niet mag:

 • Kopiëren van de Plex-stijl en -vormgeving van enige Plex-website (inclusief het gebruik van onze onderscheidende kleurencombinaties, grafisch ontwerp of typografie) of het maken van een gewijzigde, alternatieve of geïnterpreteerde weergave van enige Plex-merken, aangezien dit verwarring kan veroorzaken bij onze gebruikers.
 • Handelsmerken van Plex prominenter weergeven dan de namen en handelsmerken waaraan je eigen bedrijf, product of dienst te herkennen is.

Geschreven werk over Plex

Wat mag:

 • De titel van je werk moet duidelijk vermelden dat het over Plex gaat en niet door Plex is geschreven of goedgekeurd. "Gids voor het verbeteren van 'X' met Plex" is bijvoorbeeld geschikt, terwijl "De Plex-gids voor 'X'" dat niet is.
 • Het Plex-merk mag worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord, maar nooit als werkwoord, in het meervoud of in de bezittelijke vorm.
 • Wanneer je "Plex" gebruikt als de naam voor het Plex-platform, moet je de algemene term achter het merk plaatsen: "het Plex-platform".

Wat niet mag:

 • Gebruik van een verwarrende boektitel die kan doen vermoeden dat je boek door ons is goedgekeurd of geschreven.
 • Gebruik van ons ​​logo op je omslag of in je titel. Dit kan verwarrend zijn en impliceren dat het boek een officieel Plex-boek is.

Merchandise/gefabriceerde artikelen

Plex geeft geen toestemming of licentie voor het gebruik van zijn handelsmerken of logo's in verband met merchandise en andere producten, zoals kleding, hoeden, mokken, poppen en speelgoed, zonder een specifieke schriftelijke overeenkomst.

Wat mag:

 • Contact opnemen met ons om een gedetailleerd voorstel te doen als je een uitzondering wilt aanvragen.

Wat niet mag:

 • Gebruik van enig handelsmerk van Plex, met name afspeelsymbolen of een ander logo of andere naam op kleding of merchandise zonder een schriftelijke overeenkomst met ons.

Plex-merken gebruiken in je advertentie- of marketingcampagne

Wat mag:

 • Gebruik van het Plex-logo of Plex-appsymbool als een koppeling naar de Plex-dienst, op een manier die voldoet aan de andere richtlijnen.
 • Gebruik van het Plex-logo of Plex-appsymbool om aan te geven dat je product compatibel is met Plex.

Wat niet mag:

 • Gebruik van de Plex-merken op een manier die een samenwerking met, of goedkeuring van je product of bedrijf door Plex kan impliceren.
 • Vervormen of aanpassen van de Plex-merken op enigerlei wijze.
 • Gebruik van de merken op een manier die het merk Plex verwart met je eigen merk of enig ander merk.
 • Het gebruik van Plex-slogans of auteursrechtelijk beschermde werken op een manier die een relatie of overeenkomst met Plex suggereert.
 • Gebruik van een Plex-merk in verband met illegale activiteiten.

Eigendom van de Plex-handelsmerken erkennen

Als je handelsmerken van Plex gebruikt, moet je vermelden dat dergelijke merken het eigendom zijn van Plex door een van de volgende verklaringen te gebruiken:

 • "Plex, het Plex Play-logo en Plex Media Server zijn handelsmerken van Plex en gebruikt onder licentie" verwijzend naar het specifieke merk dat je gebruikt; of
 • "* Gebruikt onder licentie van Plex" waar de asterisk wordt vermeld naast de handelsmerken van Plex.

Plex-handelsmerken

PLEX, PLEX PASS, myPLEX, PLEX MEDIA SERVER, PLEX MEDIA CENTER, PLEX MEDIA MANAGER, PLEX HOME THEATRE, PLEX TV, PLEX.TV, het Plex Play-logo (">" in gestileerde vorm) zijn handelsmerken die het exclusieve eigendom zijn van Plex, Inc. Ongeautoriseerd gebruik van deze handelsmerken of andere handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken die eigendom zijn van Plex zijn ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Om toestemming te vragen voor het gebruik van de merkkenmerken van Plex of voor andere vragen met betrekking tot handelsmerken, kun je contact met ons opnemen.

Handelsmerken in jouw land

Uiteraard zijn deze richtlijnen niet uitputtend en beschrijven niet volledig al onze rechten of acties die we volgens de toepasselijke wetgeving mogen ondernemen, of een bepaald toegestaan ​​gebruik van onze merken die je volgens bepaalde wetten in bepaalde landen hebt. Jij bent verantwoordelijk voor het bevestigen van de wetten die van toepassing zijn op jouw voorgestelde gebruik.

We hanteren bepaalde standaarden voor het presenteren van ons logo, onze typografische elementen en onze kleuren, en we vereisen dat je deze volgt wanneer je onze merken gebruikt. Deze standaarden kun je hieronder opvragen.

Gebruiksrichtlijnen voor logo's

We have adopted certain standards for presenting our logo, typographical elements and colors, which we require you to follow when using our marks. You may obtain those standards here.

Plex-logo's

For your convenience, we shall provide properly formatted Plex logos on this page for your use, subject to the trademark Guidelines and license terms on this page (which you agree to abide by as a condition to using them).

Licentievoorwaarden voor gebruik van Plex-handelsmerken

Als je ervoor kiest om de handelsmerken van Plex te gebruiken, eisen we dat je voldoet aan de toepasselijke richtlijnen die hierboven zijn uiteengezet. Je gebruik is afhankelijk van je instemming om juridisch gebonden te zijn aan de voorwaarden van onze handelsmerklicentie, waarvan de voorwaarden hieronder worden vermeld. Natuurlijk hoef je niet akkoord te gaan met deze licentievoorwaarden, maar als je niet akkoord gaat, heb je geen enkel recht om onze handelsmerken te gebruiken in verband met je eigen product of dienst. Je gebruik van Plex-handelsmerken wordt beschouwd als je erkenning en instemming met de volgende voorwaarden:

 1. je dient te voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen zoals hierboven uiteengezet, zoals deze van tijd tot tijd worden aangepast naar eigen goeddunken van Plex;
 2. Plex bezit enige en alle rechten op het handelsmerk van Plex en de aanzienlijke goodwill wat betreft die merken (inclusief eventuele extra goodwill die kan toenemen ​​als gevolg van jouw gebruik van onze merken);
 3. het gebruik of de weergave van handelsmerken van Plex in verband met jouw applicatie of een ander product creëert voor jou geen rechten, aanspraak of belangen in of op de handelsmerken van Plex.
 4. Plex heeft het exclusieve recht en de discretie juridische of administratieve procedures in werking te stellen om de rechten op haar handelsmerken te handhaven, inclusief acties wegens inbreuk op het handelsmerk of oneerlijke concurrentieprocedures;
 5. je stemt ermee in om Plex's gebruik, eigendom of registratie van de handelsmerken van Plex niet, direct of indirect, te betwisten;
 6. je stemt ermee in om Plex, op haar verzoek, kopieën van jouw marketingmateriaal en voldoende bewijsmateriaal te verstrekken dat de kwaliteit van jouw product of dienst in overeenstemming is met industrienormen;
 7. je mag je beperkte licentie om de Plex-handelsmerken te gebruiken niet verkopen, toewijzen of anderszins overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plex; en
 8. je gaat ermee akkoord dat Plex geen aansprakelijkheid aanvaardt namens jou of een derde partij vanwege jouw gebruik van Plex-handelsmerken (die worden verstrekt "zoals ze zijn" en zonder enige garantie of verzekering dat ze geen inbreuk maken op de rechten van een andere partij), en je zult Plex vrijwaren van alle verliezen, schade en kosten die voortkomen uit enige vordering tegen Plex die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van dergelijke handelsmerken en/of je eigen producten of diensten; en
 9. je gaat ermee akkoord dat deze licentie en elk recht om handelsmerken van Plex te gebruiken automatisch wordt beëindigd als je je niet houdt aan deze licentievoorwaarden.

Het beste van Plex

Plex Pass geeft je exclusieve toegang tot fantastische nieuwe opties en apps.

Meer informatie

Het beste van Plex

Handelsmerken en richtlijnen is een Premium-optie en vereist een Plex Pass-abonnement.

Meer informatie

Plex Media Server

Plex Media Server is the software that allows you to stream your content to all of your devices, anywhere.

Meer informatie