<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;500;600;700&#038;display=optional"> Executive Bios | Plex

Pressrum

Verkställande biografi

Keith Valory

Verkställande direktör

Keith Valory is CEO of Plex, the largest independent video on demand and streaming media platform, with hundreds of live TV channels and thousands of on-demand movies and TV episodes, available globally in 193 countries. Keith has nearly two decades of experience in executive and founding member positions spanning several industries. Prior to Plex, Keith was COO of Bracket Computing (acquired by VMware) where he was responsible for corporate strategy and all business operations, including finance, business development, legal, operations, human resources, and information technology. Previously Keith spent five years at Cisco in various executive positions including running strategy and operations for the $2B Security Group, where he was responsible for business acquisition planning and execution, go-to-market planning and strategy, program management, business operations, and acquisition integration. Keith was the Vice President of Corporate Development and General Counsel at IronPort Systems, Inc., which was acquired by Cisco for $830M in 2007. Keith started his technology career as an associate at Venture Law Group where he represented technology companies on venture financing, mergers and acquisitions, public offerings, licensing transactions and regulatory compliance.

Scott Olechowski

Produktansvarig och grundare

Scott Olechowski ansvarar för produktstrategi, produkthantering och affärsutveckling för Plex svit av personlig medieprogramvaror och tjänster.

Över de senaste femton åren har Scotts entreprenörskap och entreprenörsanda resulterat i skapandet av ett flertal uppstartsföretag inriktade på programvara och internet. Hans yrkeserfarenhet inkluderar bland annat chefspositioner inom produktstrategi, affärsutveckling, marknadsföring och internationell försäljning för ett antal olika etablerade varumärken, till exempel Cisco, PostX och IronPort. Han är expert i kryptografi och innehar sex olika krypterings- och autentiseringspatent, och var en av de tekniska och intellektuella ledarna i Ciscos verksamhet för att identifiera globala hot. Som nyutexaminerad från universitetet medgrundade han ett företag inriktat på videoprogramvara med banbrytande teknologi för synkronisering av inspelade vittnesmål och officiella juridiska protokoll, vilket i sin tur drastiskt ökade frekvensen av fällande domar för brottmålsadvokater.

Christa Foley

Vice President of People

Christa Foley ansvarar för att skydda Plex kultur och värderingar när företaget växer, ta in topptalanger som överensstämmer med Plex värderingar och se till att alla HR-processer sätter människan först. Innan Christa började på Plex tillbringade hon 16 år på Zappos.com och var senior director för Brand Vision & Culture samt head of talent acquisition. Där var hon en viktig del i att utveckla företagets kärnvärden och skapa deras kärnvärdesintervjubedömning. Hon ledde också Zappos Insights, ett B2B-företag under Zappos paraply, som delade Zappos-metoden för företagskultur, kundservice och personal/HR med andra organisationer. Innan Zappos tillbringade hon 8 år i bemanningsbranschen och arbetade för Olsten Staffing, Adecco och The Eastridge Group.

Scott Hancock

Marknadsföringschef

Scott Hancock ansvarar för att utveckla och genomföra marknadsföringsstrategier och överser alla marknadsföringsfunktioner, inklusive reklam, influencer- och medierelationer, evenemang och kreativa tjänster. Innan han kom till Plex var Scott chef över marknadsföring genom internationella kanaler på Hewlett-Packard Company. Han arbetade även som chef för marknadsföringskommunikation på Palm Inc. tills företaget köptes upp av HP. Tidigare hade han positioner som kontoansvarig på reklam- och marknadsföringsbyråerna AKQA, Beeline Group och Goldberg Moser O'Neill.

Shawn Eldridge

Ansvarig för strategiska allianser

Shawn Eldridge ansvarar för att bygga strategier, bilda allianser och produktdistribution till samarbetspartners. Innan han kom till Plex var Shawn produktansvarig samt chef för affärsutveckling och marknadsföring på DeepNines Technologies. I hans roll ingick att ansvara för hanteringen av global strategisk utveckling, marknadsföring och produkthantering, PR, affärsutveckling och tillhörande förpliktelser. Eldridge satt även på chefspositioner inom affärsutveckling, produkter och strategi på BorderWare Technologies, IronPort (en affärsenhet inom Cisco Systems) och PostX Corporation.

Dean Mayer

Vice President of Finance & Corporate Controller

Dean Mayer är ansvarig för redovisning och finansiella frågor, samt juridiska och andra administrativa funktioner inom företaget. De senaste 30 åren har han haft olika chefspositioner på en rad olika uppstartsföretag inom teknikbranschen såväl som på flera Fortune 500-företag. Innan han började arbeta på Plex var Dean ekonomidirektör på Alpine Data Labs, ett uppstartsföretag i San Francisco med inriktning på dataanalysprogramvara. Han satt innan dess som finanschef på ParAccel, ett uppstartsföretag inriktat på databasanalys, och PostX, ett uppstartsföretag med fokus på säker e-post, och hjälpte båda två igenom lyckade uppköpsprocesser. Dessförinnan har Dean även agerat som direktör för globala riskhanteringslösningar på PricewaterhouseCoopers LLP och suttit på ett antal viktiga ledningspositioner på Lockheed Martin Corporation, mest nyligen som regionalchef för ekonomisk granskning.

Det bästa från Plex

Plex Pass ger dig exklusiv tillgång till coola nya funktioner och appar.

Få mer information

Det bästa från Plex

Executive Bios is a premium feature and requires a Plex Pass subscription.

Få mer information

Plex Media Server

Plex Media Server is the software that allows you to stream your content to all of your devices, anywhere.

Få mer information