Pressrum

Executive Bios

Keith Valory

Verkställande direktör

Keith Valory är VD för Plex, mediastreaming-appen som organiserar ditt favoritinnehåll och streamar det till alla dina enheter. Keith och hans team arbetar för att ge konsumenter ett enklare sätt att upptäcka, organisera och njuta av innehåll de älskar. Keith har nästan två årtionden av erfarenhet i olika chefs- och grundarpositioner inom flera olika branscher. Innan han kom till Plex var Keith operativ chef för Bracket Computing där han ansvarade för företagsstrategi och all affärsverksamhet, inklusive företagsfinanser, affärsutveckling, juridiska frågor, daglig verksamhet, personal och informationsteknologi. Keith spenderade innan dess fem år på Cisco i olika chefspositioner, bland annat som strateg och verksamhetsansvarig för $2B Security Group, där han ansvarade för planering och genomförande av företagsköp samt integrering av nyinköpta företag. Keith var chef för företagsutveckling och juridikansvarig på IronPoint Systems, Inc., som köptes av Cisco för 830 miljoner dollar. Keith arbetade även som jurist för Venture Law Group där han representerade teknikföretag i frågor rörande riskkapitalfinansiering, företagsförvärv, börsnoteringar, licensieringstransaktioner och regelefterlevnad.

Scott Olechowski

Produktansvarig och grundare

Scott Olechowski är produktansvarig och en av grundarna av Plex. Han ansvarar för att driva produktstrategi, produkthantering och affärsutveckling för Plex uppsättning av personliga medieprogram och -tjänster.

Över de senaste femton åren har Scotts entreprenörskap och entreprenörsanda resulterat i skapandet av ett flertal uppstartsföretag inriktade på programvara och internet. Hans yrkeserfarenhet inkluderar bland annat chefspositioner inom produktstrategi, affärsutveckling, marknadsföring och internationell försäljning för ett antal olika etablerade varumärken, till exempel Cisco, PostX och IronPort. Han är expert i kryptografi och innehar sex olika krypterings- och autentiseringspatent, och var en av de tekniska och intellektuella ledarna i Ciscos verksamhet för att identifiera globala hot. Som nyutexaminerad från universitetet grundade han genast ett företag inriktat på videoprogramvara med banbrytande teknologi för synkronisering av inspelade vittnesmål och officiella juridiska protokoll, vilket i sin tur drastiskt ökade frekvensen av fällande domar för brottmålsadvokater.

Elan Feingold

Utvecklingsansvarig och grundare

Elan har ägnat sig åt att skapa innovativ teknologi i över tio år. Som utvecklingschef för MusicStream ledde han skapandet av en sofistikerad nätplattform som integrerade musik med sociala nätverk. Innan dess ledde Elan ett team på Aravox Technologies som ansvarade för att utveckla programvara åt Aravox egna VoIP-brandväggsplattform, och hjälpte senare till med överföringen av teknologi efter att Aravox köptes upp av Alcatel. Innan han kom till Aravox arbetade Elan som teknikchef på AetherWorks och skapade där en banbrytande VoIP-plattform som förenade ATM, ISDN och andra telefoniprotokoll. Han låg dessutom bakom både utformningen och skapandet av en universell plattformsoberoende klient för snabbmeddelanden. Under tiden han arbetade på företaget köptes AetherWorks upp av Nx Networks.

Elan har en kandidatexamen i datorvetenskap från Cornell University.

Scott Hancock

Marknadsföringschef

Scott Hancock är marknadsföringschef på Plex. Han ansvarar för att utveckla och genomföra marknadsföringsstrategier och överser alla marknadsföringsfunktioner, inklusive reklam, influencer- och medierelationer, evenemang och kreativa tjänster. Innan han kom till Plex var Scott chef över marknadsföring genom internationella kanaler på Hewlett-Packard Company. Han arbetade även som chef för marknadsföringskommunikation på Palm Inc. tills företaget köptes upp av HP. Tidigare hade han positioner som kontoansvarig på reklam- och marknadsföringsbyråerna AKQA, Beeline Group och Goldberg Moser O'Neill.

Scott har en kandidatexamen i ekonomi från Cal Poly San Luis Obispo.

Shawn Eldridge

Ansvarig för strategiska allianser

Shawn Eldridge är ansvarig för strategiska allianser på Plex. Han ansvarar för att bygga strategier, bilda allianser och produktdistribution till samarbetspartners. Innan han kom till Plex var Shawn produktansvarig samt chef för affärsutveckling och marknadsföring på DeepNines Technologies. I hans roll ingick att ansvara för hanteringen av global strategisk utveckling, marknadsföring och produkthantering, PR, affärsutveckling och tillhörande förpliktelser. Eldridge satt även på chefspositioner inom affärsutveckling, produkter och strategi på BorderWare Technologies, IronPort (en affärsenhet inom Cisco Systems) och PostX Corporation.

Shawn har en kandidatexamen i engelska från Texas Tech University i Lubbock.

Dean Mayer

Finanschef och styrekonom

Dean Mayer är finanschef och styrekonom för Plex och är ansvarig för redovisning och finansiella frågor, samt juridiska och andra administrativa funktioner inom företaget. De senaste 30 åren har han haft olika chefspositioner på en rad olika uppstartsföretag inom teknikbranschen såväl som på flera Fortune 500-företag. Innan han började arbeta på Plex var Dean ekonomidirektör på Alpine Data Labs, ett uppstartsföretag i San Francisco med inriktning på dataanalysprogramvara. Han satt innan dess som finanschef på ParAccel, ett uppstartsföretag inriktat på databasanalys, och PostX, ett uppstartsföretag med fokus på säker e-post, och hjälpte båda två igenom lyckade uppköpsprocesser. Dessförinnan har Dean även agerat som direktör för globala riskhanteringslösningar på PricewaterhouseCoopers LLP och suttit på ett antal viktiga ledningspositioner på Lockheed Martin Corporation, mest nyligen som regionalchef för ekonomisk granskning.

Dean har en kandidatexamen i företagsadministration från California State University, Northridge, och är auktoriserad revisor, samt innehar certifikat som Chartered Global Management Accountant och Certified Information Systems Auditor.

Det bästa från Plex

Plex Pass ger dig exklusiv tillgång till coola nya funktioner och appar.

Få mer information

Det bästa från Plex

Executive Bios is a premium feature and requires a Plex Pass subscription.

Få mer information

Plex Media Server

Plex Media Server is the software that allows you to stream your content to all of your devices, anywhere.

Få mer information