Rettigheder og beskyttelse af personlige oplysninger

Plex' ophavsretspolitik

Hvis du mener, at dine immaterielle ejendomsrettigheder bliver krænket ved at bruge nogle af Plex' Tjenester, bedes du kontakte os. Meddelelsen skal indeholde (1) en identificering af det indhold, der angiveligt er krænkende, (2) en identificering af den ophavsret, der hævdes at være blevet krænket, og/eller en forklaring på, hvordan du mener, at dine rettigheder bliver krænket, (3) dine kontaktoplysninger, herunder dit fulde navn, telefonnummer, firma, postadresse, e-mailadresse, der alle skal være sandfærdige og gyldige, (4) din underskrift i enten elektronisk eller fysisk form, og (5) følgende erklæringer:

  • "Jeg sværger under strafansvar, at jeg er ejer af det identificerede og ophavsretsligt beskyttede materiale, eller at jeg er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket."
  • "Jeg sværger under strafansvar, at oplysningerne i denne meddelelse er korrekte."
  • "Jeg mener i god tro, at brugen af ​​det identificerede og ophavsretligt beskyttede materiale ikke er bemyndiget af ejeren af ​​ophavsretten, dennes agent eller loven."

Ved modtagelse af ​​meddelelsen vil Plex efter eget skøn træffe de foranstaltninger, som virksomheden finder hensigtsmæssige, såsom at kontakte den bruger, der er vært for det påstået krænkende materiale, fjerne materialet eller suspendere en af brugerens konti. I de tilfælde, hvor Plex modtager en meddelelse med forsvar fra brugeren, kan Plex muligvis genoprette materialets tilgængelighed.