Rettigheder og beskyttelse af personlige oplysninger

Plex' varemærker og retningslinjer

Plex er en programpakke med software og tjenester, der hjælper personer med at organisere, dele og nyde alt deres personlige medieindhold på en nem og overskuelig måde. Vi anerkender, at vores fællesskab og dynamiske system spiller en afgørende rolle for vores vision om at udvikle nyttige produkter og apps, som Plex-platformen kan lukrere på. Vi anerkender derfor også, at der er behov for at henvise og linke til Plex, vores produkter og tjenester. Vi gør vores produkter og tjenester genkendelige ved at bruge vores varemærker, som består af navne, logoer, ord, tegn og farver – mange af dem er identificeret nedenfor. Vi anser disse mærker for at være værdifulde aktiver.

Retningslinjer for varemærker

For at sikre os, at der aldrig opstår forvirring om vores produkter og tjenester eller vores forhold til udviklere, partnere og andre medlemmer af Plex' dynamiske univers og fællesskab, har vi sammensat følgende Retningslinjer. Hvis du bruger mærkerne på de måder, der er beskrevet nedenfor, kan du både undgå at forhandle aftaler med Plex og virksomhedens advokater eller modtage en anmodning om at ændre en uhensigtsmæssig brug. Du skal have en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Plex for at bruge vores mærker på enhver måde, der ikke er beskrevet i Retningslinjerne, og din brug vil altid være underlagt din aftale om at være juridisk bundet af disse Retningslinjer, herunder vilkårene for vores varemærkelicens, som du kan finde nedenfor. Hvis du har spørgsmål vedrørende en planlagt brug af vores mærker eller ønsker at anmode om tilladelse til en bestemt brug, bedes du kontakte os .

Navngivning af din tjeneste eller produkt, ansøgning om et domæne

Vi sætter pris på udvikleres ønske om at associere deres produkter og applikationer med Plex. For at sikre os, at du er i stand til at integrere en sådan association uden at skabe forvirring om, hvorvidt der er tale om et Plex-produkt, skal du følge disse retningslinjer for navngivning af dit produkt og/eller domæne:

Du må:

 • Navngive din webside, dit produkt eller program efter noget unikt, der opfylder de øvrige Retningslinjer.
 • Forklar gerne i sproglige vendinger på dit websted, at din app "Virker med Plex".
 • Bruge "til Plex" efter navnet på dit produkt eller din tjeneste, hvis navnet på dit produkt eller tjeneste er unikt.

Du må ikke:

 • Bruge "Plex" eller afledninger af navnet i titlen på dit program eller din app
 • Bruge "til Plex" efter navnet på dit produkt eller din tjeneste, hvis navnet på dit produkt eller tjeneste ikke er unikt. For eksempel er "fjernbetjening, klient, afspiller" osv. beskrivende udtryk og anses ikke for at være unikke.
 • Registrere et domæne, der indeholder "Plex" (eller alternativt stavede udgaver af "Plex").
 • Ansøge om et varemærke med et navn, der indeholder "Plex".
 • Bruge eller lave afledte udgaver af Plex' varemærkeikoner (se definition nedenfor). Eksempler på afledt ikonografi kunne omfatte:
  • et play-symbol i profil,
  • et play-symbol, eller en del af ét, i sorte, mørkegrå eller orange farver.

Din websides visuelle design, anvendelse og relateret grafik og ikonografi

Du må:

 • Designe dit websted med unik branding og logoer, der overholder de øvrige retningslinjer.
 • Klart skelne imellem Plex' mærker, herunder ethvert link til Plex' websider, og det øvrige indhold på din webside.
 • Følge krav til brand-identiten, når der vises et Plex-logo.

Du må ikke:

 • Kopiere det samlede formsprog på en af Plex' websider (herunder brug af vores karakteristiske farvekombinationer, grafisk design eller typografi) eller skabe ændrede, forvrængede eller fortolkede repræsentationer af nogle af ​​Plex' mærker, da dette kan skabe forvirring blandt vores brugere.
 • Vise Plex' varemærker på en måde, hvor de er mere fremtrædende end de navne og varemærker, der identificerer din virksomhed, dit produkt eller dine tjenester.

Tekstarbejde, der beskriver Plex

Du må:

 • Titlen på din udgivelse skal tydeligt angive, at den handler om Plex, men hverken er skrevet eller godkendt af Plex. Fx er "Guide til at optimere 'X' med Plex" en egnet titel, hvorimod "Plex' guide til 'X'" er uegnet.
 • Plex' mærke skal kun anvendes som tillægsord eller navneord – aldrig som udsagnsord, i flertalsform eller i ejefaldsform.
 • Når du bruger "Plex" som navnet på Plex-platformen, skal du bruge denne generiske betegnelse efter mærket: "Plex-platformen".

Du må ikke:

 • Bruge en forvirrende bogtitel, der kan antyde, at bogen enten er godkendt eller skrevet af os.
 • Bruge vores logo på din forside eller i din titel. Det kan være forvirrende og antyde, at bogen er en officiel Plex-bog.

Merchandise/fremstillede genstande

Plex hverken tillader eller giver licens til brug af virksomhedens varemærker eller logoer i forbindelse med merchandise og andre produkter, fx tøj, hatte, kaffekrus, dukker og legetøj, uden en udførlig skriftlig aftale.

Du må:

 • Kontakt os med et detaljeret forslag, hvis du gerne vil anmode om en undtagelse.

Du må ikke:

 • Bruge ​​Plex' varemærker, især play-symboler, andet logo eller navn, på alle typer tøj eller merchandise uden en skriftlig aftale med os.

Bruge Plex-mærker i din annonce eller reklamekampagne

Du må:

 • Brug Plex-logoet eller Plex-appikonet som et link til den pågældende Plex-tjeneste på en måde, der følger de øvrige Retningslinjer.
 • Bruge Plex-logoet eller Plex-appikonet til at vise, at dit produkt er kompatibelt med Plex.

Du må ikke:

 • Bruge Plex' mærker på en måde, der kunne antyde enten et partnerskab med Plex eller virksomhedens godkendelse af dit produkt eller din forretning.
 • Forvrænge eller ændre Plex' mærker på nogen måde.
 • Bruge mærkerne på en måde, der kan forveksle Plex' brand med enten dit brand eller andre brands.
 • Bruge Plex' slogans eller ophavsretligt beskyttede materiale på en måde, der ville foreslå et forhold til eller fællesskab med Plex.
 • Bruge nogle af Plex' mærker i forbindelse med enhver form for ulovlig aktivitet.

Erklæring om ejerskab af Plex' varemærker

Hvis du bruger Plex' varemærker, skal du tilkendegive Plex' ejerskab af mærket eller mærkerne ved at offentliggøre et af følgende udsagn:

 • "Plex, Plex' play-logo og Plex Media Server er varemærker tilhørende Plex og bruges under licens" med reference til det pågældende mærke, som du bruger, eller
 • "* bruges under licens fra Plex", hvor stjernen forekommer i nærheden af ​​Plex' varemærker.

Plex' varemærker

PLEX, PLEX PASS, myPLEX, PLEX MEDIA SERVER, PLEX MEDIA CENTER, PLEX MEDIA MANAGER, PLEX HOME THEATER, PLEX TV, PLEX.TV, Plex' play-logo ( ">" i stiliseret format) er varemærker, som udelukkende tilhører Plex, Inc. Uautoriseret brug af disse varemærker eller andre varenavne, varemærker, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske varemærketræk, der hører til Plex, er strengt forbudt uden forudgående skriftlig godkendelse. For at anmode om tilladelse til at bruge Plex' varemærketræk eller stille spørgsmål vedrørende varemærker, bedes du kontakte os .

Varemærker i dit land

Selvfølgelig er disse retningslinjer ikke udtømmende og beskriver hverken alle vores rettigheder eller de retslige skridt, som vi har ret til at benytte os af i henhold til gældende lovgivning, eller visse tilladte former for brug af vores mærker, som du måtte have i henhold til lovgivningen i bestemte lande. Du er ansvarlig for at bekræfte gyldigheden af relevante love, der gælder din foreslåede brug.

Vi har vedtaget bestemte regler for, hvordan vi præsenterer vores logo, typografiske elementer og farver, som vi kræver, at du følger, når du bruger vores mærker. Du kan finde disse regler nedenfor.

Retningslinjer for brug af logo

Vi har vedtaget bestemte regler for, hvordan vi præsenterer vores logo, typografiske elementer og farver, som vi kræver, at du følger, når du bruger vores mærker. Du kan finde disse regler her.

Plex' logoer

For nemheds skyld stiller vi korrekt formaterede Plex-logoer til rådighed på denne side. Dem kan du bruge, hvis du overholder Retningslinjerne og licensvilkårene for brug af varemærker på denne side (som du accepterer at overholde som en betingelse for at bruge dem).

Betingelser for licens til brug af Plex' varemærker

Hvis du vælger at bruge Plex' varemærker, kræver vi, at du overholder alle de gældende Retningslinjer, der er angivet ovenfor. Din anvendelse er underlagt din aftale om at være juridisk bundet af vilkårene i vores varemærkelicens, og disse vilkår er angivet nedenfor. Selvfølgelig behøver du ikke at acceptere dem for at være bundet af disse licensvilkår, men hvis du ikke er overholder dem, har du ingen ret til at bruge vores varemærker i forbindelse med dit produkt eller din tjeneste. Din brug af Plex' varemærker vil blive anset for at være din bekræftelse og accept af følgende betingelser:

 1. du vil overholde alle de gældende Retningslinjer, der er angivet ovenfor, og som på Plex' eget skøn kan ændret fra tid til anden,
 2. Plex ejer alle rettigheder til Plex' varemærke(r) og disse mærkers betydelige goodwill (herunder eventuel yderligere goodwill, der kan opstå som følge af din brug af vores mærker),
 3. brug eller visning af Plex' varemærker i forbindelse med din tjeneste eller dit produkt må ikke give dig nogen rettighed, bemyndigelse eller interesse i eller til Plex' varemærker,
 4. Plex skal have eneret og skønsbeføjelse til at tage retslige eller administrative skridt for at håndhæve rettighederne til sine varemærker, herunder sagsanlæg for krænkelse af varemærker eller urimelig konkurrence.
 5. du accepterer, at du hverken direkte eller indirekte vil gøre indsigelser imod Plex' brug, ejerskab eller registrering af Plex' varemærker,
 6. du accepterer, at du på anmodning vil forsyne Plex med kopier af dine markedsføringsmaterialer og rimelige beviser på, at kvaliteten af dit produkt eller tjeneste lever op til branchens standarder,
 7. du må ikke sælge, overdrage eller på anden måde overføre din begrænsede licens til at bruge Plex' varemærker uden Plex' udtrykkelige skriftlige samtykke, og
 8. du accepterer, at Plex ikke påtager sig noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart på baggrund af din brug af Plex' varemærker (som leveres "som de er" og uden nogen garanti eller sikkerhed for, de ikke krænker en anden parts rettigheder), og du vil fritage og holde Plex skadesløs for eventuelle tab, skader og udgifter, der skal afholdes i forbindelse med ethvert krav mod Plex som følge af eller i forbindelse med din brug af sådanne varemærker og/eller dine produkter eller tjenester, og
 9. du accepterer, at denne licens og enhver ret til at bruge Plex' varemærker automatisk ophører ved din manglende overholdelse af disse licensvilkår.